Musikterapi

Musikterapi innebär att använda musik för att främja hälsa i terapeutiskt syfte.

Magisterprogrammet i musikterapi utgår från en humanistisk musiksyn, är processinriktad och syftar till integrering av musikalisk och terapeutisk kompetens. Utbildningen innebär teoretiska studier, metodik, praktiska övningsmoment och handledd praktik.

KMH erbjuder även handledarutbildning i musikterapi som fristående kurs.

Musikterapi är också en viktig del inom ett av KMH:s prioriterade forskningsområden, Musik, lärande och hälsa.