Foto Mira Åkerman F.d Musik- och mediestudenterna Erika Soldh Ahlström och Marta Pettersson i duon I Am Karate

Foto Mira Åkerman F.d Musik- och mediestudenterna Erika Soldh Ahlström och Marta Pettersson i duon I Am Karate

Musik- och medieproduktion

Att arbeta med musik innebär ofta att vara delaktig i flera faser av en produktion. Teknikutvecklingen innebär nya utmaningar och konstnärliga möjligheter för musiker, kompositörer och musikproducenter. Musik- och medieproduktion innebär därför arbete med interaktiva media och multimedieproduktioner, musikvideor och filmmusik.

Till skillnad från på många andra lärosäten är KMH:s utbildningar i musik- och medieproduktion är konstnärliga och leder fram till en konstnärlig examen. Det innebär att du utvecklar ditt konstnärliga skapande med datorer, synthar och andra digitala verktyg som dina huvudinstrument.

Lärare i musik- och medieproduktion

KMH:s lärare i musik- och medieproduktion är

  • Bo Westman – lektor
  • Jan-Olof Gullö – gästprofessor
  • Josef Doukkali – adjunkt 
  • Hans Gardemar – adjunkt
  • Eleonor Gislason Ferrari – adjunkt
  • Juhani Hemmilä – adjunkt
  • Hans Lindetorp – adjunkt
  • Johan Ramström – adjunkt
  • Peter Schyborger – adjunkt
  • Robert Åkerman – adjunkt

samt timavlönade lärare.

Alla anställda vid Institutionen för musik- och medieproduktionlänk till annan webbplats

Evenemang inom musik- och medieproduktion

Studenterna i musik- och medieproduktion presenterar sig ofta sin musik i form av interaktiva föreställningar, utställningar eller videoinstallationer, men också i mera traditionell konsertform.

Artify the Music

Artify the Music är musik- och medieproduktionstudenternas årliga presentation. Den består oftast av två välfyllda kvällar med nyskriven musik i samspel med multimediala och interaktiva inslag.

Vinjettbild för Artify the Music 2017