Artify the Music

Artify the Music är samlingsnamnet för det årliga projekt, där KMH:s studenter i musik- och medieproduktion med hjälp av högteknologiska, kreativa lösningar för samman nyskapad musik och visuell konst i realtid.

2018 års upplaga bestod av tre exklusiva föreställningar där publiken bjöds på interaktiv media och kreativa uttryck såsom ljud, ljus, bild och grafik.

Artify the Music 2018 sändes live, och sändningen går fortfarande att ta del av på YouTube.

Tidigare års Artify the Music

Artify the Music 2017

Videotrailer för föreställningar producerade av KMH:s studenter i musik- och medieproduktion våren 2017.

Artify the Music 2016

Videotrailer för föreställningar producerade av KMH:s studenter i musik- och medieproduktion våren 2016.