Utbildningar inom musik- och medieproduktion

Samtliga program och fristående kurser inom musik- och medieproduktion.

  1. Musiker, musikproduktion Masterprogrammet i musikproduktion ger dig fördjupad kompetens för att arbeta med musikproduktion på hög konstnärlig nivå. Programmet stimulerar utvecklingen av din konstnärliga profil. Masterprogrammet i musikproduktion...

  2. Entreprenörskap i musik Kursen syftar till att du som student ska tillägna dig grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i att använda entreprenörskap som en metod för att skapa, leverera och utvärdera kulturellt, ekonomiskt eller socialt...

  3. Grundläggande gehör i teori och praktik Kursen vänder sig till dig med grundläggande högskolebehörighet som är nyfiken på musikämnet och vill lära dig mer om gehör och praktiskt musicerande. Kursen syftar till att ge kunskap om och träna färdighet i...

  4. Hållbart yrkesliv inom musik Kursen ger dig möjlighet att reflektera kring dina egna förutsättningar för att skapa en inre hållbarhet samt en hållbar yrkesplattform inom musik utifrån dina intressen, behov och möjligheter i relation till yttre...

  5. Musikproduktion Har du ett stort intresse för musik i kombination med andra medier är detta programmet för dig. Kandidatprogrammet i musikproduktion ger dig en hög konstnärlig kompetens inom musik och interaktiva medier. Det gör dig väl rustad inför...

  6. Contemporary Performance and Composition, CoPeCo CoPeCo är ett masterprogram i nutida musik som ges i samarbete mellan fyra europeiska lärosäten. Programmet erbjuder dig en plattform för experimentell musik i europeisk miljö. Syftet med CoPeCo är att...