Vision och strategi

KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet. Det är vår vision.

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm är Sveriges enda fristående högskola inom musikområdet. Vi utbildar studenter på högsta internationella nivå i folkmusik, jazz/pop/rockmusik, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt inom olika lärarutbildningar med inriktning mot musik.

KMH:s huvuduppgifter är utbildning och forskning i musik samt därtill samverkan med det omgivande samhället. För att stödja dessa områden behövs en kvalitetsfrämjande och effektiv administration. Den ska bistå vid och möjliggöra KMH:s kompetensförsörjning, studentrekrytering, studentinflytande, kvalitets- och internationaliseringsarbete, och ser till främjandet av jämlikhet, en god arbetsmiljö och ett gott IT-stöd.

KMH:s vision manifesteras genom 15 strategiska mål som avspeglar dessa områden. Dessa strategiska, långsiktiga mål, sätts sedan i sitt sammanhang och utvecklas vidare i styrdokument rörande KMH:s olika verksamhetsområden. De strategiska målen resulterar även i konkreta, årligen uppföljningsbara mål i KMH:s verksamhetsplan.