Tillbaka till sökning

Thomas Arctaedius

Professor adjungerad entreprenörskap på Inst. för Klassisk musik

E-post
thomas.arctaedius@kmh.se

Personliga länkar

Om mig

Jag har arbetat med entreprenörskap och innovation i hela mitt liv. På KMH är jag kursansvarig och undervisar i entreprenörskap och i en kurs i hållbarhet – Hållbart Yrkesliv i Musik. Jag arbetar också i MIXS-gruppen på KMH med samverkan, det vill säga utbytet mellan KMH och det omgivande samhället med fokus på utbildning och forskning. Jag är Centre Director för SSES, Stockholm School of Entrepreneurship vid KMH.

Jag är entreprenör och har startat flera företag, är nu ordförande i design- och innovationsbyrån Spring People AB, IT-bolaget Decuria AB och i Music Tech-bolaget DoReMir AB.

Jag har tidigare varit chef för samverkansenheten vid Stockholms universitet och VD för Stockholm University Holding AB. Jag var gästforskare vid Stanford University under 2010. Jag har arbetat länge med socialt entreprenörskap och startade CSES Center for Socialt Entreprenörskap, Sveriges första inkubator för sociala innovationer vid Stockholms universitet 2011.

Jag är även involverad i ett par olika EU-projekt med fokus på social förändring och hållbarhet och är styrelseledamot i Mellanskog, en stor kooperativ organisation, samt ledamot i styrelsen för Aguélimuseet.