Tillbaka till sökning

Sven Åberg

Lektor luta, Institutionsföreträdare på inst. för klassisk musik

Om mig

Jag är lektor i renässans- och barockluta/kammarmusik, fil dr, Institutionsföreträdare/biträdande akademichef för Institutionen för klassisk musik, samt kursansvarig för examensarbeten på masternivå.

Jag har lång bakgrund som frilansare inom framför allt tidig musik, men även inom t ex nutida musik, svensk folkmusik och argentinsk tango. Har varit musikalisk ledare för olika barockoperaprojekt samt konstnärlig ledare för musikfestival.

Har också doktorerat inom yrkeskunnandeforskning på KTH kring musikhögskolelärares erfarenhetsöverföring, samt drivit forskningsprojekt och konsultverksamhet inom området.