Tillbaka till sökning

Björn Olsson

Lektor valthorn på Inst. för Klassisk musik

Om mig

Jag är lektor i valthorn på KMH och återfinns även på Kungliga Operan i Hovkapellets hornsektion.

Min egen utbildning fick jag på musikhögskolan i Oslo för professor Frøydis Ree Wekre och jag har 25 års erfarenhet som valthornist i Sverige och utomlands. Mitt mål är att valthornisterna på KMH ska bli självständiga, trygga och nyfikna musiker som efter avslutad utbildning är väl rustade för de tekniska, musikaliska och sociala utmaningar de kan tänkas ställas inför på tröskeln till yrkeslivet.