Tillbaka till sökning

Ann-Sofie Paulander

Lektor musikterapi på Inst. för Musik, pedagogik & samhälle

E-post
ann-sofie.paulander@kmh.se

Personliga länkar

Om mig

Som lärare på KMH undervisar jag i musikpedagogik med inriktning på musikterapi samt på lärarutbildningen. Jag är programansvarig för kandidatprogrammet och magister/masterprogrammet i musikpedagogik inriktning musikterapi och jag ansvarar även för kurserna i Musik, hälsa och välbefinnande samt Musik och medicin.

  • Lektor i musikterapi, inst. för Musik, pedagogik och samhälle
  • Fil. dr med en avhandling i musikpedagogik med fokus på musikterapi
  • Forskningsintressen: Musik i barnsjukvård och området musik och smärta
  • Skapare av metoden PC-Music (Personcentrerad musik) tillsammans med Louise Eulau, Sophiahemmets högskola

Jag är utbildad musiklärare, tvärföjtspedagog, operasångerska, musikterapeut, handledare samt mental tränare (Uneståhl Education). Jag har framträtt i TV och radio bland annat som forskare i TV4:s Styr teknik, talang eller arv vem som blir en sångstjärna? och coach i SVT: s Maestro samt i SR:s Hjärtslag - kloka människor om musik. 2012 erhöll jag Hilding Rosenberg stipendium, Kungl. Musikaliska Akademien, utdelad av HM Konungen.