Bibliotek

Högskolebiblioteket ansvarar för samlingar av noter, böcker, tidskrifter, skivor, videor och uppslagsverk. Här finns även ett stort antal uppsatser och examensarbeten skrivna på KMH, men även på övriga musikhögskolor i landet. Service och tjänster vänder sig i första hand till studenter, forskare och personal vid KMH.

Biblioteket ansvara även för bibliotekstjänster, läsplatser och utrustning i KMH:s biblioteksbyggnad, det före detta stallet.

Om bibliotekets service, öppettider

Personallänk till annan webbplats

Relaterad kontakt