Förvaltning

KMH:s högskoleförvaltning omfattar avdelningar för administrativa funktioner och service för personal och studenter, samverkansavdelning, forsknings- och utbildningsavdelning samt högskolebiblioteket. Här hittar du korta presentationer av avdelningarna.

Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi

Avdelningen består av enheterna Ledningsstöd, Personal och Ekonomi. Enheten för ledningsstöd ansvarar för administrativt stöd till ledningen, arkiv, registratur samt planering, uppföljning och budget. Personalenheten ansvarar för anställningsfrågor, arbetsmiljö, kompetensutveckling och facklig samverkan. Ekonomienheten ansvarar för redovisningsfrågor, fakturor, betalningar och resultatsammanställningar.

Personal

IT-avdelningen

Avdelningen ansvarar för drift och förvaltning av KMH:s IT-infrastruktur, interna IT-system samt telefoni. Avdelningen ansvarar även för KMH:s skalskydd, med larm, bevakning och passersystem.

Personal

Produktionsavdelningen

Avdelningen ansvarar för drift, underhåll, internservice samt utlåning av instrument och utrustning till KMH:s personal och studenter. Avdelningen ansvarar även för ljud, ljus och inspelning vid konserter och evenemang samt inspelning i studio. Supportdisk och reprofunktion ingår också i Produktionsavdelningen.

Personal

Samverkansavdelningen

Avdelningen har det övergripande ansvaret för projektledning och marknadsföring av alla evenemang: konserter, festivaler, seminarieserier, med mera. Frågor kring kommunikation, marknadsföring, fundraising och alumnverksamhet ligger också här, liksom samverkan med företag, högskolor och lärosäten, nationellt och internationellt.

Personal

Serviceavdelningen

Avdelningen ansvarar för vård, drift och underhåll av KMH:s lokaler och inventarier. Avdelningen ansvarar även för instrumentteknik med vård, renovering och stämning av instrument.

Personal

Studieadministrativa avdelningen

Avdelningen ansvarar för antagnings- och examensprocesserna, studieorganisationsfrågor och studenträttsliga frågor. Studiesociala frågor (studenthälsa, studenträttigheter) ligger också här, liksom stöd till studerande med funktionsnedsättning. Avdelningen hanterar även stöd för verksamhetsförlagd utbildning, VFU, internationellt student och personalutbyte, läsårsplanering, lokalbokning och schemaläggning.

Personal

Utbildnings- och forskningsavdelningen

Avdelningen ansvarar för UF-nämnden och dess utskott, för utbildningsstrategiskt stöd och stöd för högskolans pedagogiska utvecklingsarbete. Avdelningen handlägger även forskningsrelaterade frågor och ansvarar för KMH:s systematiska kvalitetsarbete.

Personal