Högskolestyrelse

Högskolans styrelse beslutar i frågor om verksamhetens övergripande inriktning och organisation. Den ger planeringsramarna, beslutar om årsredovisning och delårsrapporter, fastställer och följer upp internbudgeten och beslutar om vilka ämnen som ska företrädas av en professor.

Gruppbild med KMH:s styrelse. Foto: Marie Halling

Styrelsen vid möte i september 2017. Övre raden: Mattias Hansson, Fredrik Ullén, Björg Ollén, Mattias Sköld, Peter Norman, Alfons Karabuda. Mittenraden: Helena Wessamn, Eva Wedin (facklig representant), Lena Nordholm, Linda Portnoff, Alexander Ivarsson. Nedre raden: Bo Westman, Ingela Lindh, Staffan Scheja, Petra Assio, Johan Blixt. Frånvarande: Ellika Frisell.

Högskolestyrelsen består av åtta ledamöter som regeringen utser. Dessutom ingår rektor, tre lärarrepresentanter och tre studentrepresentanter. En eller flera fackliga representanter deltar också i styrelsens möten.

Ordförande: Ingela Lindh

Sekreterare: Linda Nilsson

Ledamöter utsedda av regeringen

 • Mattias Hansson
 • Alfons Karabuda
 • Ingela Lindh, ordförande
 • Lena Nordholm
 • Peter Norman
 • Linda Portnoff
 • Fredrik Ullén
 • Helena Wessman

Lärarrepresentanter

 • Ellika Frisell
 • Björg Ollén
 • Mattias Sköld

Studentrepresentanter

 • Petra Assio
 • Johan Blixt
 • Alexander Ivarsson

Rektor

 • Bo Westman, vik. rektor

Styrelseprotokoll

Här finns protokoll från innevarande och föregående år. För äldre protokoll, kontakta styrelsens sekreterare Linda Nilsson, se nedan, eller registrator:

registrator@kmh.se

2017

2016