Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden, även kallad UF‑nämnden, har det samlade ansvaret för planeringen av och kvaliteten i KMH:s utbildning och forskning. Nämnden beslutar om åtgärder som ska främja utvecklingen av konstnärlig och vetenskaplig forskning vid KMH.

I UF-nämnden fattas beslut som kräver:

  • Upplägg och genomförande av eller kvalitet i utbildningen.
  • Organisation av eller kvalitet i forskningen.

Nämndens arbete utgår från Högskolelagen, där det i kapitel 2, 6-7 §§ fastställs att det är personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens som ska fatta dessa beslut.

Utbildnings- och forskningsnämnden består av ordförande, vice ordförande, sekreterare samt fyra ledamöter från lärarkollegiet och tre studentrepresentanter. Ordföranden ingår även i högskoleledningens rådgivande grupp.

Mer om UF-nämndens sammansättning och uppdrag på Backstage, KMH:s öppna intranät