ESAIM, självständiga arbeten som exjobb

KMH sett från Valhallavägen. Foto: Ola Fogelström.

KMH och KTH har fått medel från Vinnova för att utveckla exjobb med musik- och ljudinriktning inom utbildningar i musik och teknik. Projektet kallas ESIAM – etablering av självständiga arbeten som exjobb inom musik och teknik. 

Aktuellt just nu: KMH X-day 10 maj

KMH X-day är en mötesplats där vi utforskar nya möjligheter, visar upp vad vi arbetar med och utbyter erfarenheter.

KMH X-day

Grundidén med ESAIM är att utveckla exjobb-modellen för självständiga arbeten inom musikerutbildningar och teknikutbildningar inom medieteknik med musik- och ljudinriktning. Syftet är att stärka studenternas kapacitet på arbetsmarknaden.

Projektet ska även skapa en arena för olika slags samarbeten mellan företag, kulturinstitutioner, intresseorganisationer, myndigheter och andra aktörer med intresse för musik i olika avseenden.

Inom projektet finns ett tydligt jämställdhetsperspektiv, och arbetet förväntas öka kvinnors möjligheter att bygga erfarenheter som ger dem förutsättningar att få arbete inom den starkt mansdominerade musikbranschen.

Samverkansprojekt mellan KMH och KTH

KMH bidrar med kunskap om konstnärlig forskning, kreativa metoder, kontakter mot företag och organisationer unika för KMH. KTH bidrar med stort kunnande om forskning och teknik inom musik- och ljudbehandling (Sound and Music Computing) och vana av innovation och samverkan.

Projektet kommer även att samarbeta med bland andra:

  • nätverket för lärosäten med examensrätt i musik
  • musik-, produktions- och medieföretag – såväl större aktörer som mindre innovationsbolag
  • andra kultur/musik-organisationer.

Vad behöver jag göra som intresserad extern part?

Ni behöver utse en handledare hos er som stöttar och arbetar tillsammans med studenten. Handledaren behöver inte vara akademiskt meriterad, men måste ha god kännedom om er organisation. Ni behöver vara beredd på att sätta av tid och kanske även andra resurser, tex lokaler och/eller utrustning.

Hur hittar jag en student?

Ta kontakt med Emilie Lidgard, genom att skicka ett e-postmeddelande till emilie.lidgard@kmh.se så bokar vi in ett möte. Ange följande uppgifter:

  • Namn
  • Företag/organisation:
  • Kontaktuppgifter (e-post, telefon)
  • En kortfattad beskrivning av syftet med mötet/er projektidé

Relaterad kontakt