ESAIM, självständiga arbeten som exjobb

KMH och KTH genomför ett projekt för utveckling av exjobb för utbildningar med musik- och ljudinriktning. Projektet kallas ESAIM – etablering av självständiga arbeten som exjobb inom musik och teknik – och är finansierat av Vinnova.

Idén med ESAIM är att utveckla exjobb-modellen för självständiga arbeten inom musikerutbildningar. Syftet är att stärka studenternas kapacitet på arbetsmarknaden. Modellen innebär att studenterna har möjlighet att välja att genomföra hela eller del av sitt självständiga arbete i samarbete med en extern part. Det är en väl inarbetat metod som är etablerad på många andra universitet och högskolor.

Projektet har även skapat en arena, kallad KMH X-day, för olika slags samarbeten mellan å ena sidan masterstudenter och forskare på KMH och KTH, och å andra sidan företag, kulturinstitutioner, intresseorganisationer, myndigheter och andra aktörer med intresse för musik i olika avseenden.

Inom projektet finns ett tydligt jämställdhetsperspektiv, och arbetet förväntas öka kvinnors möjligheter att bygga erfarenheter som ger dem förutsättningar att få arbete inom den starkt mansdominerade musikbranschen.

Samverkansprojekt mellan KMH och KTH

KMH bidrar med kunskap om konstnärlig forskning, kreativa metoder, kontakter mot företag och organisationer unika för KMH. KTH bidrar med stort kunnande om forskning och teknik inom musik- och ljudbehandling (Sound and Music Computing) och vana av innovation och samverkan.

Projektet kommer även att samarbeta med bland andra:

  • nätverket för lärosäten med examensrätt i musik
  • musik-, produktions- och medieföretag, såväl större aktörer som mindre innovationsbolag
  • andra kultur-/musikorganisationer.

Projektet kommer avslutas under hösten 2021.

Tre exjobb i samarbete med externa partners

Anna Björn

Som en del av ESAIM-projektet genomför Anna Björn, masterstudent i elektroakustisk komposition, sitt självständiga arbete i form av en installation i samarbete med Scenkonstmuseet i Stockholm.

Linnea Vikström

Linnea Vikström, masterstudenter i klassisk musik med cello som huvudinstrument, gjorde sitt självständiga arbete i samarbete med Uppsala Konsert & Kongress, UKK.

Catrin Johansson

Catrin Johansson, masterstudenter i klassisk med flöjt som huvudinstrument, gjorde sitt självständiga arbete i samarbete med Uppsala Konsert & Kongress, UKK.

Relaterad kontakt