Experience – Exchange – Explore

KMH X-day

KMH X-day är en årlig mötesplats där vi bjuder in masterstudenter, forskare och externa parter för att tillsammans utforska nya möjligheter, vi visar upp vad vi arbetar med och utbyta erfarenheter. Dagen arrangeras av ESAIM, ett VINNOVA-finansierat projekt mellan KMH och KTH med syfte att öka samverkan med det omgivande samhället genom att ta fram en metod för konstnärliga exjobb. Årets KMH X-day avslutar projekt ESAIM och vi kommer att presentera projektets resultat som en del av dagen.

Datum: 21 september 2021 kl 12.30 – 17.30

Plats: På Kungl. Musikhögskolan och/eller i zoom, beroende på ev. fortsatta restriktioner

Anmälan: Inbjudan med program skickas ut i augusti, vill du vara med på utskickslistan kontakta koordinator Emilie Lidgard, se uppgifter nedan.

Välkommen!

Se program och material från tidigare KMH X-day

KMH X-day 2020 Pdf, 610.8 kB.

KMH X-day 2019 Pdf, 231.8 kB.

Uppsala Konsert och Kongress - Från tanke till applådtack – exjobba med UKK!

Hanna Olsson Lanneberg, Producent & Karin Sävström, Marknadschef

Uppsala Konsert och Kongress

Presentation (PDF) Pdf, 2.5 MB.

Scenkonstmuseet - en plats för historia, samtid och den skapande människan inom musik, dans och teater.

Lars Annersten, Projektledare utställningar/pedagogik

Presentation (pdf) Pdf, 19.1 MB.

Scenkonstmuseet

ESAIM Studentprojekt Birgitta Flick, Masterstudent KMH

LYSSNA är en tonsättning i sju delar av verser ur psaltarpsalm 39 och 40 för kör och en oktett, skriven av saxofonisten och kompositören Birgitta Flick. Verket utgör den kompositoriska delen i Birgitta Flicks examensprojekt.

Läs mer om projektet Lyssna Länk till annan webbplats.

Birgitta Flick framför Lyssna tillsammans med Vokalensemblen i Sundbyberg Länk till annan webbplats.

Svenska Kyrkan – Sången länkar oss samman

Rikard Lindberg Karlsson, Organist och körledare

Anna Pihl Lindén, Stiftsmusiker i Stockholms stift

www.stockholmsstift.se Länk till annan webbplats.

www.sjungikyrkan.nu Länk till annan webbplats.

KTH — Current Research and Education in Sound and Music Computing

Roberto Bresin, Professor of Media Technology

Presentation (pdf) Pdf, 17.8 MB.

KTH

ESAIM Studentprojekt Madeleine Johnsson Gille, Masterstudent KMH

Madeleine Jonsson Gille har i sitt examensprojekt utforskat hur man kan utvidga musiken med nya ljud och hitta nya instrument i vardagsföremål och fysiska material som garn, trä eller metall. I sitt examensprojekt skrev hon ett stycke for orkester med metallplatta.

Projektet har utvecklats tillsammans med ljuddesign- och akustikbyrån Efterklang och deras ljuddesigner Martin Hallberg inom ESAIM-projektet på KMH.

Presentation (PDF) Pdf, 180.4 kB.

Repetition av musikstycket som Madeleine Jonsson Gille komponerat Länk till annan webbplats.

Efterklang - Art & Science, varför vi gärna stödjer tvärvetenskapliga samarbeten inom ljudområdet

Martin Hallberg, kreativ ledare

Efterklang

ESAIM Studentprojekt Thelma Svenns & Lisa Andersson López samt Jakob Klang

Thelma Svenns & Lisa Andersson López, masterstudenter KTH Sound and Music Computing

Jakob Klang, Masterstudent KMH

En studie om hur teknik kan påverka samspelet mellan dans och musik

Mer information och filmer Länk till annan webbplats.

Statistiska Centralbyrån & Sebastian Bergström – Så låter statistiken

Sebastian Bergström, masterstudent musikproduktion, KMH

Jazzpianist och musikskapare. Går sista terminen på masterutbildningen i musikproduktion vid KMH och har de senaste åren skapat musik till bland annat Radioföljetongen i P1, poddserien Spår och Sommar i P1. I sin masteruppsats undersöker han hur en musikskapare kan arbeta med flera olika musikaliska uttryck och skapandeprocesser omvartannat där kortfilmsmusik och Musikaliska gestaltningar av statistik utgör en viktiga delar av masterarbetet.

Statistiska centralbyrån Länk till annan webbplats.

Clustering - transdisciplinary collaboration challenging vertical structures

Klas Nevrin & Åsa Stjerna

A presentation of the idea of clusters: a transdisciplinary collaboration between master students, senior researchers and external partners that challenges vertical structures, invites new methods for knowledge exchange and co-creation, and seeks long-term perspectives. The presentation is based on two workshops conducted in April 2020 as well as interviews with teachers and researchers. The ambition is to start a pilot cluster in Autumn 2020 that focuses on one or more of the themes brought up in the thematic discussion rooms.

Klas Nevrin

An artistic researcher, improvising musician (piano, keyboards, live electronics, percussion) and composer working across genres. Klas teaches at KMH: supervising degree projects; seminars on artistic research and improvisation; ensemble, ear training, composition; etc. His artistic research focuses primarily on improvisation, across art forms and transdisciplinarily.

The research project Music in Disorder Länk till annan webbplats., 2016-2019, developed methods and concepts for collective improvisation together with musicians, choreographers and contemporary circus artists. Klas has also previously researched ritual, embodiment, Hinduism and Buddhism at Stockholm University (History of Religions). His interests are process philosophy; methods for co-creation; philosophical, social and political aspects of art-making; non-anthropocentric, posthumanist and performative approaches to creativity.

As a musician/composer, Klas is known for his own groups Revoid Ensemble and Klas Nevrin Ensemble, and for his work with Yun Kan 5/10 (led by saxophonist Fredrik Ljungkvist). Klas has also worked with Raymond Strid, Mats Gustafsson, Lotte Anker, Martin Küchen, Palle Danielsson, William Parker, Lina Nyberg, Erika Angell, Øyvind Skarbø, Per Zanussi, Richard Ekre-Suzzi, among others.

nevrin.se Länk till annan webbplats.

Åsa Stjerna, konstnär och forskare, KMH

Soniska ekologier — Platsspecifik sonisk praktik och skapandet av nya sammanhang

Åsa Stjernas platsspecifika ljudinstallation Himmel nedtagen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg (video) Länk till annan webbplats.

Socialmedicinsk tidskrift: Text av Åsa Stjerna om gestaltningsprocessen kring Himmel nedtagen Länk till annan webbplats.

Hur kan det konstnärliga perspektivet ta plats i omgivande samhälle?

Henrik Frisk, Professor Musik på Inst. för Komposition, dirigering & musikteori

Madeleine Jonsson Gille, masterstudent KMH

Eva Bojner Horwitz, Professor i Musik och Hälsa, KMH

Dr Eva Bojner Horwitz, Professor of Music and Health at the Royal College of Music in Stockholm, Associate Professor in Social Medicine, Cultural health researcher, specialized in psychosomatic medicine - music - creative arts. Eva is a researcher at the Royal College of Music in Stockholm and affiliated with the Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institutet; co-founder of the Center for Social Sustainability (CSS), Karolinska Institutet (KI). She is anchored in interdisciplinary research, has doctoral students, authored scientific articles, books and book chapters including “Improve your Health with Music”, “The Cultural Health Box”, “Culture for your Health”, “Theatre for, by, and with patients”, “Culture and Public Health”, “Fibromyalgia – for the cause of stress?”, “Humanizing Health Care with music” and “Embodied Compassion”. She is known internationally for her implementation of music activities in health care systems for exhausted patients and staff & for patients in end of life situations, and for her evaluation with video interpretation technique (VIT), combining quantitative (stress hormone analyses, heart rate variability) with qualitative research i.e. phenomenological hermeneutic methods and micro phenomenology (trained by Prof Claire Petitmengin in Paris). Ongoing research focuses on “Performance evaluations with musicians and their audiences”, “Music as consolation”, “Knowledge concerts – a new learning environment concept at KMH” and “Taking care of the musician”.

Musiken berör utan att smitta

Social distansering – hur kan vi möta utmaningarna?

Martin Q Larsson, Inkubatorchef Klump Länk till annan webbplats.

Bidrags- och Stipendielista Länk till annan webbplats.

Thomas Arctaedius, affilierad professor i entreprenörskap, KMH

Henrik Frisk
henrikfrisk.com Länk till annan webbplats.

Ardalan Azadi, grundare Music Handshake Länk till annan webbplats., alumn KMH

Eva Bojner Horwitz, Professor i Musik och Hälsa, KMH

Dr Eva Bojner Horwitz, Professor of Music and Health at the Royal College of Music in Stockholm, Associate Professor in Social Medicine, Cultural health researcher, specialized in psychosomatic medicine - music - creative arts. Eva is a researcher at the Royal College of Music in Stockholm and affiliated with the Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institutet; co-founder of the Center for Social Sustainability (CSS), Karolinska Institutet (KI). She is anchored in interdisciplinary research, has doctoral students, authored scientific articles, books and book chapters including “Improve your Health with Music”, “The Cultural Health Box”, “Culture for your Health”, “Theatre for, by, and with patients”, “Culture and Public Health”, “Fibromyalgia – for the cause of stress?”, “Humanizing Health Care with music” and “Embodied Compassion”. She is known internationally for her implementation of music activities in health care systems for exhausted patients and staff & for patients in end of life situations, and for her evaluation with video interpretation technique (VIT), combining quantitative (stress hormone analyses, heart rate variability) with qualitative research i.e. phenomenological hermeneutic methods and micro phenomenology (trained by Prof Claire Petitmengin in Paris). Ongoing research focuses on “Performance evaluations with musicians and their audiences”, “Music as consolation”, “Knowledge concerts – a new learning environment concept at KMH” and “Taking care of the musician”.

Musiken berör utan att smitta

Improvisation - samskapande och det oväntade

Vad kan improvisation bli? Varför improvisation?

  • Finns det skillnader mellan olika sätt att improvisera, hur relaterar man till ”det oväntade” och vilket utrymme ges t ex till slump och oförutsägbarhet?

Vad kan vi lära oss om improvisation från varandra?

  • Hur kan vi inspireras till nya improvisationsmetoder från olika områden och erfarenheter? T ex metoder för att kombinera ordning och kaos, analys och kreativitet, långsiktighet och spontanitet.
  • Hur kan klustersamarbeten kring improvisation bidra till exempel till samhällskritik, hållbarhet och de globala målen i Agenda 2030?

Klas Nevrin, Konstnärlig forskare och lärare, KMH
musicindisorder.se Länk till annan webbplats.

Susanne Rosenberg, Professor Sång, KMH

Susanne Rosenberg, folk singer, professor and Doctor of Music, has been a pioneer both in rediscovering the older Swedish style of folk singing and in using it in new artistic environments, involving cooperation with contemporary composers and directors, and with her own groups, with which she has toured Europe, Asia and the United States. Rosenberg has developed the folk singing environment in Sweden by innovative research in kulning (herding calls), folk song style, improvisation, etcetera. She is professor of folk singing at the Royal College of Music in Stockholm (RCM). In 2013 she finished her artis­ tic doctoral studies, Kurbits–ReBoot: Swedish traditional singing in new artistic context. Rosenberg is presently leading an inter­disciplinary improvisation research project, Folk Song Lab, funded by The Swedish Research Council.

Birgitta Flick, masterstudent, Komposition, KMH
birgittaflick.com Länk till annan webbplats.

Katarina Gentzel Sandberg, Författare, Partner/Kommunikatör, Gullers grupp

Katarina Gentzel Sandberg är kommunikatör och har arbetat med strategisk kommunikationsutveckling de senaste 25 åren i en mängd roller och branscher, främst i idéburen och offentlig sektor och för större statliga aktörer. Katarina är en ofta anlitad föreläsare och undervisar i kommunikation i vitt skilda sammanhang. Hösten 2017 släppte Katarina tillsammans med professor Jesper Falkheimer boken NU – strategisk improvisation för effektiv kommunikation. Våren 2019 kom uppföljaren på samma tema, men nu med fokus ledarskap: NU – strategisk improvisation – ledarskap för samhällsaktörer.

Inclusion, possibilities for music and musicians

Why inclusion? What does diversity do?

  • How does inclusion relate to for example Agenda 2030

Strategies for inclusion

  • What strategies do we see in how we can work with inclusion and diversity in music?

The future

  • What future perspectives and new possible co-operations are you interested in from your specific perspective?

Sophia Alexandersson, Verksamhetschef & konstnärlig ledare, Share Music & Performing Arts Länk till annan webbplats.

Presentation Pdf, 86.4 MB.

Emma Frid, PhD, Sound and Music Computing, KTH

emmafrid.se Länk till annan webbplats.

Anna Backman-Bister, Lektor Arbetsplatsförlagt lärande på Inst. för Musik, pedagogik & samhälle

Abigal Toll, Masterstudent Elektroakustisk komposition, KMH

Sonification - Making the inaudible audible. Transforming information to sound.

The opportunities with sonification—What can sonification do?

What are the opportunities in using sonification in artistic and other research or artistic practice?

Strategies of sonification— The mapping process

A fundamental part of the process of sonification deals with the so called mapping process, i.e strategies of how “translating” data into sound.

The future of sonification

What future perspectives and new possible cooperation’s do we see?

Gustav Wahlström, masterstudent, KMH

Gustav Wahlström går sitt andra och sista år på masterutbildningen inom musikproduktion på KMH. Han har under sin utbildning inriktat sig mer mot att fördjupa sig i skrivandet för andra medier såsom tv, film och interaktiva medier, samt deras relation gentemot musik. Med en bakgrund inom bland annat studioinspelning, komposition och ljuddesign, så har Gustav valt att inrikta sitt avslutande projekt inom självgenererande och slumpmässig komposition som tolkar data. Genom att limitera sig till att endast använda data och statistik rörande miljöförstöring utforskar han frågan – Hur låter miljöförstöring?

Åsa Stjerna, Konstnär och forskare, KMH

Sandra Pauletto Länk till annan webbplats., Associate Professor and Docent in Media Technology, KTH

Musik och ny teknologi - att utforska nya världar

Varför ny teknologi?

Vad är egentligen det nya i ny teknologi utifrån ditt specifika perspektiv?

Vilka möjligheter ser du med att arbeta med ny teknologi?

Tvärdisciplinära samarbeten och ny teknologi

Vilka fördelar och möjligheter finns det med tvärdisciplinära samarbeten som utvecklar/använder sig av ny teknologi?

Vilka svårigheter och utmaningar finns?

Att ta tillvara och vidareutveckla det nya

Hur tar vi bäst tillvara och vidareutvecklar kunskapen och de konstnärliga möjligheter som samarbeten kring ny teknologi genererar?

Vad kräver det för infrastrukturer?

Ludvig Elblaus, forskare, KTH

Ludvig Elblaus is an artist and researcher working primarily with computational materials to create acoustic and electronic music, sound art, audio-visual installations, museum exhibits as well as contributions to collaborative larger works, such as opera, theatre, and dance performances. He received his PhD at the Sound and Music Computing group at the KTH Royal Institute of Technology. In his artistic practice he explores generative complex systems, emergence, endless variation and stochastic processes. Materiality and crafting is also central to his work, as well as experiential aspects of very slow and drawn out temporal structures and deep listening.

Kim Hedås, lektor i komposition, KMH

Thelma Svenns & Lisa Andersson López, masterstudenter KTH Sound and Music Computing

Arrangörer

Dagen arrangeras av ESAIM, som är ett gemensamt projekt mellan KMH och KTH kring studenters självständiga arbeten, så kallade exjobb, i samarbete med t.ex. företag, organisationer och kulturinstitutioner.

Relaterad kontakt