Forskningsprojekt i samverkan

Musik är ett stort forskningsområde, och KMH verkar dels som ett enskilt, specialiserat lärosäte, dels i samarbeten med andra forskningsinstitutioner.

Vi har flera pågående nationella och internationella externfinansierade forskningsprojekt För närvarande pågår följande projekt i samband med externa parter:

EASTN-DC

Folk Song Lab

Musikalisk IT i skolan – MITIS

Nu! Rum för koreografi och komposition genom melodisk improvisation

Relaterad kontakt