Internationell samverkan

KMH:s internationella samverkan omfattar dels medverkan i internationella organisationer, dels internationella utbildningssamarbeten av olika slag dels utbytesprogram.

Bland de organisationer vi samverkar med spelar AEC, Association Européenne des Conservatoires, en central roll. Inom det musikpedagogiska området är också ISME, International Society för Music Education, av stor betydelse.

KMH medverkar även i ett antal internationella utbildningssamarbeten, utbytesprogram och internationella satsningar.

Art Up Your Career

Art Up Your Career, är en karriär- och entreprenörsportal för studenter och alumner som har skapats inom ramen för Acces Creativity. Medverkar gör Estonian Academy of Music and Theater, Estonian Academy of Arts, Aalto University Small Business Centre i Finland och KMH.

Polifonia

Ett projekt med stöd från Erasmus Networks Programme. I samarbetet ingår AEC och 55 musikhögskolor/akademier från Europa. KMH har sedan projektets start varit en aktiv samarbetspartner i Polifonia. Projektet fokuserar på att diskutera och lyfta utbildnings- och forskningsfrågor i musik på europanivå.

Utbytesprogram och bilaterala avtal

KMH erbjuder masterprogram med omfattande utbytesmöjligheter:

Master's in Contemporary Peformance and Composition, CoPeCo

Nordic Master's In Folk Music, NoFo

Nordic Master's In Jazz, NOMAZZ

KMH deltar i Nordiska Ministerrådets Nordplus, EU:s Life Long Learning Program/ Erasmus och det SIDA-finansierade programmet Linnaeus/Palme utbytesprogram. KMH har även tecknat ett bilateralt utbytesavtal med University of Northern Texas i USA.