Internationell samverkan

KMH:s internationella samverkan omfattar dels medverkan i internationella organisationer, dels internationella utbildningssamarbeten av olika slag dels utbytesprogram.

Bland de organisationer vi samverkar med spelar AEC, Association Européenne des Conservatoires, en central roll. Inom det musikpedagogiska området är också ISME, International Society för Music Education, av stor betydelse.

KMH medverkar även i ett antal internationella utbildningssamarbeten, utbytesprogram och internationella satsningar.

Art Up Your Career

Art Up Your Career, är en karriär- och entreprenörsportal för studenter och alumner som har skapats inom ramen för Access Creativity. Medverkar gör Estonian Academy of Music and Theater, Estonian Academy of Arts, Aalto University Small Business Centre i Finland och KMH.

Polifonia

Ett projekt med stöd från Erasmus Networks Programme. I samarbetet ingår AEC och 55 musikhögskolor/akademier från Europa. KMH har sedan projektets start varit en aktiv samarbetspartner i Polifonia. Projektet fokuserar på att diskutera och lyfta utbildnings- och forskningsfrågor i musik på europanivå.

EASTN-DC

KMH kommer att delta i EASTN-DC, European Art Science and Technology Network for Digital Creation – ett internationellt projekt finansierat av EU:s kulturprogram.

Det övergripande målet är att bidra till att göra digital kreativitet mer tillgänglig. Genom att samla ett stort antal partners – högskolor, universitet och kulturinstitutioner – är målet att skapa en kollektiv kunskap om arbetsmetoder och verktyg i samtida digitala konstnärliga praktiker.

I projektet ska de olika medlemsinstitutionerna skapa det man i projektet kallar kulturella objekt: konstnärliga verk, workshops, föreläsningar och liknande. Dessa ska sedan turnera till samtliga medlemsinstitutioner och möta lokal, regional och nationell publik. KMH kommer arrangera minst ett sådant event till vilket även pedagogiska aktiviteter kommer kopplas.

Kontaktpersoner EASTN-DC

Henrik Frisk, lektor i musik
henrik.frisk@kmh.se
08-572 10 861

Kim Hedås, lektor i komposition
kim.hedas@kmh.se

Utbytesprogram och bilaterala avtal

KMH erbjuder masterprogram med omfattande utbytesmöjligheter:

Master's in Contemporary Peformance and Composition, CoPeCo

Nordic Master's In Folk Music, NoFo

Nordic Master's In Jazz, NOMAZZ

KMH deltar i Nordiska Ministerrådets Nordplus, EU:s Life Long Learning Program/ Erasmus och det SIDA-finansierade programmet Linnaeus/Palme utbytesprogram. KMH har även tecknat ett bilateralt utbytesavtal med University of Northern Texas i USA.