Vill din skola delta i Libravoice?

Inom ramen för Libravoice kan skolor certifieras för sitt arbete. Ett krav är att skolorna skapar en kulturplan, med tid avsatt för konstnärliga upplevelser och processer. Dessutom måste en legitimerad musiklärare arbeta aktivt med projektet. Det viktigaste för att delta i projektet är att skolan visar ett aktivt intresse för att delta och att beslutet att delta är förankrat i personalgruppen.

Hur kommer en skola med i Libravoice?

Det viktigaste för att delta i projektet är att skolan visar ett aktivt intresse för att delta och att beslutet att delta är förankrat i personalgruppen. Sedan finns följande kriterier:

  • Det ska finnas en legitimerad musiklärare på skolan.
  • Skolan avsätter tid för att arbeta med konstnärliga processer.
  • Rektor, musiklärare och lärare ska delta i utbildning/fortbildning.
  • Skolan ska uppvisa/arbeta fram en kulturplan.

Vad får skolan genom sitt deltagande i Libravoice?

Startskottet är att skolan får ett besök av KMH:s projektledare. Tillsammans med skolledningen och musiklärare skapas en projektplan för arbetet och målen för skolans satsning bestäms. I projektet får skolan:

Utbildning av personal om kultur i skolan

Hur kan kulturen bidra till att utveckla undervisningen? Skolan erbjuds under det första året deltagande i några föreläsningar/seminarier/workshops, där KMH bidrar med kunskap om forskningsförankrade metoder för hur konstnärliga processer kan utveckla undervisningen.

Inspiration och stöd att utveckla musikundervisningen

Libravoice erbjuder musikläraren på skolan inspiration och kollegial stöttning. Detta stöd kan handla om direkt handledning eller förmedla idéer om hur skolan kan arbeta ämnesövergripande där musiken utgör en central plattform. Stödet kan också handla om att få hjälp att skapa ökade resurser genom samarbeten med olika kulturinstitutioner i samhället och samverkan med andra skolor.

Deltagande i nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte

Skolorna som deltar i projektet Libravoice ingår i ett nätverk där de får möta representanter från KMH, Kulturskolan, Dans i skolan och andra organisationer för att utbyta erfarenheter och utveckla kommande samverkan.

KMH:s verksamhet kopplas samman med Libravoice skolor

Studenter vid KMH som följer olika utbildningar kommer att inom ramen för sin kursverksamhet att komma i kontakt med skolor i Libravoice på olika sätt genom att göra praktik, hålla i övningsundervisning, hålla konserter, dokumentera eller studera verksamheten på olika sätt.

Stöd i att utveckla en Kulturplan

Skolan får hjälp med att utforma en Kulturplan med återkommande aktiviteter i vilken det visas hur skolans samtliga elever får tillgång till kultur och deltar i konstnärliga processer.

Vad innebär certifieringen?

Certifieringen av deltagande skolor görs av KMH. Certifikatet är ett bevis på att skolan har arbetat med att bland annat ta fram en kulturplan där elevernas garanteras att få ta del av kultur i olika former och själva få vara skapande i skolans verksamheter.

För att bli certifierad krävs:

  • Skolledning och personal har en uttalad vilja att arbeta mot certifiering utifrån givna kriterier.
  • Det finns en legitimerad musiklärare på skolan.
  • Skolan avsätter tid att arbeta med konstnärliga processer.
  • En upprättad kulturplan där eleverna garanteras kulturella upplevelser.
  • Skolan uttrycker en vilja att samarbeta med KMH:s olika outreach satsningar.
  • Skolan deltar årligen i musikmanifestation i KMH:s regi.

Vilka skolor har certifierats?

Certifieringar:
2021 – Elinsborgsskolan i Tensta Öppnas i nytt fönster.

2020 – Kvarnbyskolan i Rinkeby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Kontakta Mikael Persson (kontaktuppgifter nedan) om din skola vill vara med.

Relaterad kontakt