Vill din skola delta i Libravoice?

Inom ramen för Libravoice kan skolor certifieras för sitt arbete. Ett krav är att skolorna skapar en kulturplan, med tid avsatt för konstnärliga upplevelser och processer. Dessutom måste en legitimerad musiklärare arbeta aktivt med projektet. Det viktigaste för att delta i projektet är att skolan visar ett aktivt intresse för att delta och att beslutet att delta är förankrat i personalgruppen.

Hur kommer en skola med i Libravoice?

Det viktigaste för att delta i projektet är att skolan visar ett aktivt intresse för att delta och att beslutet att delta är förankrat i personalgruppen. Sedan finns följande kriterier:

  • Det ska finnas en legitimerad musiklärare på skolan.
  • Skolan avsätter tid för att arbeta med konstnärliga processer.
  • Rektor, musiklärare och lärare ska vara villiga att delta i utbildning/fortbildning.

Vad får skolan genom sitt deltagande i Libravoice?

Libravoice är ett samverkansprojekt mellan olika aktörer för att stötta framför allt skolor i socialt utsatta områden att utveckla musikens och kulturens plats i skolan. KMH erbjuder, inom ramen för Libravoice, en övergripande struktur för att stötta detta samarbete samt en struktur för att genom en certifiering synliggöra skolor som satsar lite extra.

Deltagande i nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte

Skolorna som deltar i projektet Libravoice ingår i ett nätverk där de får möta representanter från KMH, Kulturskolan, Dans i skolan och andra organisationer för att utbyta erfarenheter och utveckla kommande samverkan. Vid dessa träffar erbjuds också stöd i hur en skola som vill jobba för att bli certifierad kan utveckla sin verksamhet med musikens och kulturens hjälp.

KMH:s verksamhet kopplas samman med Libravoice skolor

Studenter vid KMH som följer olika utbildningar kommer att inom ramen för sin kursverksamhet att komma i kontakt med skolor i Libravoice på olika sätt genom att göra praktik, hålla i övningsundervisning, hålla konserter, dokumentera eller studera verksamheten på olika sätt.

Stöd i att utveckla en Kulturplan

Skolan får hjälp med att utforma en Kulturplan med återkommande aktiviteter i vilken det visas hur skolans samtliga elever får tillgång till kultur och deltar i konstnärliga processer.

Libravoice Live

Skolor som är med i nätverket och jobbar för att bli certifierade får möjlighet att en gång per år komma till KMH med någon undervisningsgrupp och hålla konsert i Kungasalen på KMH. Vi tror att möten i och genom musik erbjuder de bästa förutsättningarna till att främja integration.

Certifiering

Certifieringen av deltagande skolor görs av KMH. Certifikatet är ett bevis på att skolan har arbetat med att bland annat ta fram en kulturplan där elevernas garanteras att få ta del av kultur i olika former och själva få vara skapande i skolans verksamheter.

För att bli certifierad krävs:

  • En legitimerad musiklärare på skolan.
  • Att skolan avsätter tid att arbeta med konstnärliga processer.
  • En upprättad kulturplan där eleverna garanteras kulturella upplevelser.
  • Ett årshjul med möjligheter för eleverna på skolan att uppträda för varandra.
  • Att skolan uttrycker en vilja att samarbeta med KMH:s olika outreach satsningar.
  • Att skolan deltar i Libravoice Live.

Vilka skolor har certifierats?

Certifieringar:
2021 – Elinsborgsskolan i Tensta Öppnas i nytt fönster.

2020 – Kvarnbyskolan i Rinkeby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Kontakta Mikael Persson (kontaktuppgifter nedan) om din skola vill vara med.