Vill din skola delta i Libravoice?

Inom ramen för Libravoice kan skolor certifieras för sitt arbete. Ett krav är att skolorna skapar en kulturplan, med tid avsatt för konstnärliga upplevelser och processer. Dessutom måste en legitimerad musiklärare arbeta aktivt med projektet.

Hur kommer en skola med i Libravoice?

Det viktigaste för att delta i projektet är att skolan visar ett aktivt intresse för att delta och att beslutet att delta är förankrat i personalgruppen. Sedan finns följande kriterier:

 • Det ska finnas en legitimerad musiklärare på skolan.
 • Skolan avsätter tid för att arbeta med konstnärliga processer.
 • Rektor, musiklärare och lärare ska delta i utbildning/fortbildning.
 • Skolan ska uppvisa/arbeta fram en kulturplan.

Vad får skolan genom sitt deltagande i Libravoice?

Startskottet är att skolan får ett besök av KMH:s projektledare. Tillsammans med skolledningen och musiklärare skapas en projektplan för arbetet och målen för skolans satsning bestäms. I projektet får skolan:

Utbildning av personal om kultur i skolan

Hur kan kulturen bidra till att utveckla undervisningen? Skolan erbjuds under det första året deltagande i några föreläsningar/seminarier/workshops, där KMH bidrar med kunskap om forskningsförankrade metoder för hur konstnärliga processer kan utveckla undervisningen.

Inspiration och stöd att utveckla musikundervisningen

Libravoice erbjuder musikläraren på skolan inspiration och kollegial stöttning. Detta stöd kan handla om direkt handledning eller förmedla idéer om hur skolan kan arbeta ämnesövergripande där musiken utgör en central plattform. Stödet kan också handla om att få hjälp att skapa ökade resurser genom samarbeten med olika kulturinstitutioner i samhället och samverkan med andra skolor.

Deltagande i nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte

Skolorna som deltar i projektet Libravoice ingår i ett nätverk där de får möta representanter från KMH, Kulturskolan, Dans i skolan och andra organisationer för att utbyta erfarenheter och utveckla kommande samverkan.

KMH:s verksamhet kopplas samman med Libravoice skolor

Studenter vid KMH som följer olika utbildningar kommer att inom ramen för sin kursverksamhet att komma i kontakt med skolor i Libravoice på olika sätt genom att göra praktik, hålla i övningsundervisning, hålla konserter, dokumentera eller studera verksamheten på olika sätt.

Stöd i att utveckla en Kulturplan

Skolan får hjälp med att utforma en Kulturplan med återkommande aktiviteter i vilken det visas hur skolans samtliga elever får tillgång till kultur och deltar i konstnärliga processer.

Vad är certifieringen?

Certifieringen av deltagande skolor görs av KMH. Certifikatet är ett bevis på att skolan har arbetat med att bland annat ta fram en Kulturplan där elevernas garanteras att få ta del av kultur i olika former och själva få vara skapande i skolans verksamheter.

För att bli certifierad krävs:

 • en dokumenterad mycket god musikundervisning
 • en upprättad kulturplan där eleverna garanteras kulturella upplevelser
 • möten med musikaliska institutioner utanför skolan
 • musikaliska möten med barn från andra skolor
 • ämnesövergripande samarbeten med inslag av musik
 • musikaliska upplevelser för eleverna i form av konserter och/eller dansuppträdanden
 • musikaliska framträdanden för hela skolan där såväl elever som professionella musiker har uppträtt.

Vilka skolor har certifierats?

Certifieringar:
2021 – Elinsborgsskolan i Tensta Öppnas i nytt fönster.

2020 – Kvarnbyskolan i Rinkeby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterad kontakt