Riksting för västerländsk konstmusik

Vinjett till Riksting för västerländsk konstmusik 2020

INSTÄLLT. För femte gången arrangeras Riksting för västerländsk konstmusik. För första gången kommer evenemanget att vara på Kungl. Musikhögskolan, KMH.

Branschens alla aktörer, politiker och representanter för media är välkomna att delta i diskussionen om den västerländska konstmusikens roll i samhället och dess betydelse för enskilda individer.

Riksting för västerländsk konstmusik arrangeras av KMH i samverkan med Kungl. Musikaliska akademienlänk till annan webbplats och Svensk Scenkonstlänk till annan webbplats.

Moderator: Helena Wessman, rektor vid KMH

Program (inställt)

09.00-10.00 Registrering

Kaffe och smörgås finns framdukat från 09.00

10.00 Välkommen och musikinslag

Helena Wessman och studenter från KMH

10.15 Inledningstalare

Sofia Lilly Jönsson, musiker, journalist och debattör

Sofia Lilly Jönsson skriver tänkvärda texter om musik, människor, tro och samhälle. Hon frilansar som skribent och musikkritiker och debatterar flitigt i olika medier. I grunden är hon musiker och musiklärare, utbildad vid KMH. Hösten 2019 utkom hon med tankeboken Arosia om människor och musik i Västerås domkyrka.

11.00 Kaffe

11.30 Barns sång

Ulrika Lind, inledning och samtalsledare

Våren 2019 gick Kungl. Musikaliska akademien ut med ett upprop kring barns sång. Syftet var att fånga upp goda initiativ och gensvaret blev enormt. Uppropet och en förstudie kring sångundervisningen i skolan ska leda till ett landsomfattande utvecklingsprojekt.

Projektledaren Ulrika Lind berättar om arbetet så här långt och leder ett samtal om barns rätt att finna sångröst. Ulrika Lind arbetar också som utvecklingschef hos Betaniastiftelsen.

Paneldeltagare:

 • Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande Utbildningsutskottet
 • Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordförande Kulturutskottet
 • Lovisa Kronstrand Alinder, nationell körpedagog Sveriges Kyrkosångsförbund
 • Joakim Olsson Kruse, organist Västerås domkyrka

12.30 Lunch

Lunch på egen hand (eller i foajén för de som förbeställt)

13.45 Uppropet: Ett musikliv för alla

Noomi Hedlund, inledning och samtalsledare

Inför valet 2018 tog 22 nationella musikorganisationer gemensamt initiativ till det musikpolitiska uppropet "Ett musikliv för alla" med önskan om en oberoende, parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem. Frågan har sedan dess diskuterats i olika sammanhang. Två paneler talar om vad uppropet betyder för den västerländska konstmusiken i relation till andra musikgenrer samt om vilka politiska initiativ som tagits. Samtalsledaren Noomi Hedlund är ordförande i Unga Tankar om Musik och driver det egna produktionsbolaget On a Boat Productions.

Deltagare i den första panelen:

 • Stefan Forsberg, ordförande Svensk Scenkonst, VD och konserthuschef, Konserthuset Stockholm
 • Karin Inde, verksamhetsledare Svensk Jazz
 • Anna Jirstrand Sandlund, länsmusikchef Norrbottensmusiken
 • Jonas Simonson, folkmusiker och programansvarig för världsmusikutbildningen vid Högskolan för scen och musik i Göteborg

Deltagare i den andra panelen:

 • Christer Nylander (L), ordförande Kulturutskottet
 • Annicka Engblom (M), ledamot Kulturutskottet
 • Lawen Redar (S), tredje vice ordförande Kulturutskottet
 • Per Lodenius (C), ledamot Kulturutskottet

14.45 Kaffe och kaka

15.15 Inspirerande initiativ

Samtalsledare: Susanne Rydén, preses Kungliga Musikaliska Akademien och VD för Musik i Syd

Vi avslutar Rikstinget 2020 med tre inspirerande initiativ som lockar ny publik och stärker den västerländska konstmusikens roll i samhället. Lär känna Klubb Krinolin i Malmö, Klubb T20 i Göteborg och Gränslandet i Stockholm, som låter publiken möta konstmusiken på ett nytt sätt.

16.15-16.30 Summering

Helena Wessman, Susanne Rydén och Mikael Bränvall, VD Svensk Scenkonst, summerar dagen och blickar framåt.

Om tidigare Riksting (Berwaldhallens webbplats)länk till annan webbplats

Relaterad kontakt