Symposium om musikterapi 13 november 2020

Musikterapi – forskning och klinisk intervention är ett arrangemang av Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Musikhögskolan och Karolinska Institutet. Symposiet hålls på engelska, på plats på Karolinska Institutet i Solna och livesänds.

Program och anmälan

Evenemanget engelska sida

Bakgrund

Årets symposium är det fjärde och initiativtagare är Olu-Birgit Jeppssons fond i Kungl. Musikaliska akademien. Fonden består av företrädare för KMA, KI, KMH, och ansvaret för evenemanget cirkulerar mellan de tre institutionerna.

Projektledare för symposiet är Pia Bygdéus, KMA

KMH:s, KI:s och KMA:s logotyper

Relaterad kontakt