Symposium om musikterapi 13 november 2020

Musikterapi – forskning och klinisk intervention är ett arrangemang av Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Musikhögskolan och Karolinska Institutet. Evenemanget på plats på KI i Solna är ersatt med digitalt symposium. Symposiet hålls på engelska. 

Evenemanget är helt livesänt

Evenemanget på plats på Karolinska institutet i Solna ersätts med ett digitalt symposium med anledning av de skärpta restriktionerna i Stockholmsregionen gällande Covid-19.

Program och anmälan

Evenemangets engelska sida

Bakgrund

Årets symposium är det fjärde och initiativtagare är Olu-Birgit Jeppssons fond i Kungl. Musikaliska akademien. Fonden består av företrädare för KMA, KI, KMH, och ansvaret för evenemanget cirkulerar mellan de tre institutionerna.

Projektledare för symposiet är Pia Bygdéus, KMA

KMH:s, KI:s och KMA:s logotyper

Med stöd från RainWell.

Relaterad kontakt