Konsertstolen

Stöd Kungl. Musikhögskolan och få ditt namn på en stol i Stockholms modernaste konsertsal – Kungasalen. Nu har vi bara ett fåtal stolar kvar.

Med Konsertstolen kan du vara delaktig och få en egen namnskylt på en stol i Stockholms modernaste konsertsal. För en gåva på 5 000 kr eller 7 500 kr får du ditt namn, eller det namn du väljer, på en plakett på en av stolarna i Kungasalen.

Genom att namnge en eller flera konsertstolar bidrar du till infrastruktur, teknik och övrig inredning, och möjliggör därmed de bästa förutsättningarna för KMH att fortsätta genomföra utbildning, forskning och produktioner av högsta internationella kvalitet.

Gör en intresseanmälan för en konsertstol