Staffan Scheja vid flygel i Kungasalen.

Foto: Mira Åkerman.

Konsertstolen

Stöd Kungl. Musikhögskolan och få ditt namn på en stol i Stockholms modernaste konsertsal – Kungasalen. Nu har vi bara ett fåtal stolar kvar.

Med Konsertstolen kan du vara delaktig och få en egen namnskylt på en stol i Stockholms modernaste konsertsal. För en gåva på 5 000 kr eller 7 500 kr får du ditt namn, eller det namn du väljer, på en plakett på en av stolarna i Kungasalen.

Skicka din intresseanmälan till oss på samverkan@kmh.se

Att sätta namn på en stol

Genom att namnge en eller flera konsertstolar bidrar du till infrastruktur, teknik och övrig inredning, och möjliggör därmed de bästa förutsättningarna för KMH att fortsätta genomföra utbildning, forskning och produktioner av högsta internationella kvalitet.

Kungasalen med symfoniorkester och kör.

Med full symfoniorkester och kör på körläktaren, ryms en publik på över 500 personer i Kungasalen. Foto: Mira Åkerman.

Relaterad kontakt