På KMH finns klassisk musik, folkmusik, jazz, rock/pop, elektroakustiskt och mycket annat. Komponerat och improviserat. Traditionellt och helt nyskapat. Akustiskt och förstärkt. Levande och inspelat. Allt förmedlat på hög internationell nivå.

Musik är ett av människans viktigaste uttrycksmedel. Den är ett av våra viktigaste verktyg för att skapa, befästa och ifrågasätta identiteter och grupptillhörigheter. Musik är dessutom en viktig näringsgren och exportvara.

Utbildning och forskning på KMH innebär därför att föra vidare generationers yrkeserfarenheter och traditioner. Det innebär även att reflektera och ifrågasätta – och att skapa förutsättningar för helt nya sätt att kommunicera med musik i framtiden.

Min grej har blivit att mixa olika sångtekniker och traditioner. Jag vill bli ännu mer fri i min musik.
Vilja-Louise Skough Åborn, musikerstudent i folkmusik

Se en film av några studenter på första året, kandidatprogrammet i musik- och medieproduktion, på temat mångfald i musik.

Grafisk vinjettbild för Artify the Music

Det här är vi bra på

KMH:s starka sidor är många. Vi samlar dem under sju rubriker.

Grafisk vinjettbild för Artify the Music

Stöd KMH

Nu har du möjlighet att vara med och skriva svensk musikhistoria!