På KMH finns klassisk musik, folkmusik, jazz, rock/pop, elektroakustiskt och mycket annat. Komponerat och improviserat. Traditionellt och helt nyskapat. Akustiskt och förstärkt. Levande och inspelat. Allt förmedlat på hög internationell nivå.

Musik är ett av människans viktigaste uttrycksmedel. Den är ett av våra viktigaste verktyg för att skapa, befästa och ifrågasätta identiteter och grupptillhörigheter. Musik är dessutom en viktig näringsgren och exportvara.

Utbildning och forskning på KMH innebär därför att föra vidare generationers yrkeserfarenheter och traditioner. Det innebär även att reflektera och ifrågasätta – och att skapa förutsättningar för helt nya sätt att kommunicera med musik i framtiden.

Min grej har blivit att mixa olika sångtekniker och traditioner. Jag vill bli ännu mer fri i min musik.
Vilja-Louise Skough Åborn, musikerstudent i folkmusik

KMH Jazz Orchestra vid konsert i november 2015. Foto: Per Sjöberg.

KMH Jazz Orchestra

Detta storband arbetar regelbundet under ledning av Patrik Skogh eller gästande kompositörer, arrangörer och bandledare.

Grafisk vinjettbild för Artify the Music

Stöd KMH

Nu har du möjlighet att vara med och skriva svensk musikhistoria!

Grafisk vinjettbild för Artify the Music

Beställ konsertinformation

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med information om kommande konserter.

Grafisk vinjettbild för jazzfestivalen New Sound Made

New Sound Made

New Sound Made är en av Sveriges största jazzfestivaler. Tre kvällar i maj fyller KMH:s jazzstudenter flera scener med helt nya toner och ljud.