KMH har ett drömlag av lärare med spetskompetens i musik, och för många är de den viktigaste anledningen att söka sig just till KMH. Många är välkända utövande musiker eller aktiva forskare, vilket garanterar en utbildning som ligger nära yrkesfältet.

På KMH finns ett trettiotal anställda professorer, ett fyrtiotal lektorer, ett femtiotal adjunkter och ett stort antal timavlönade lärare. De ser till att utbildningarna bedrivs på hög konstnärlig och pedagogisk nivå även på ovanliga instrument och i mindre specialämnen.

Lärarna behandlar oss som om vi redan vore proffs – det ger råg i ryggen!

Marta Pettersson och Erika Soldh, alumner

#kmhlärare

Lär känna KMH:s lärare! De får en vecka var att presentera sig, kommentera och reflektera kring sitt arbete och relationen till sina studenter.

  • Äntligen lite sol. En lång dag med mycket fjärrundervisning. Nu en lektion kvar med en student som är hemma i Florida. Tack alla ni som följt inläggen denna vecka, och tack för förtroendet. Ta hand om er! Vi behöver varandra nu! /Joakim Anterot, KMH-lärare #kmhlärare #kmhstockholm #slagverk #distansundervisning

  • Lite tid för komponerande. Nu har vi inte tillgång till våra fina instrument eller fantastiska rum att arbeta i. Tänker att då är det tid att lyfta fram sådant vi kanske annars springer förbi, när smörgåsbordet som vanligen bjuder på idel läckerheter för närvarande inte finns där. Att se det stora i det lilla. ”Music for One Percussion Player, in an apartment” är även det exempel på musik jag komponerar för det lilla rummet. Övningsplatta, triangel, maracas och tamburin. Alltså sådant som finns i varje hem😉. /Joakim Anterot, KMH-lärare #kmhlärare #kmhstockholm #slagverk #distansundervisning

  • Idag har dagen ägnats åt distansundervisning. Slagverksstudenten Sampo Kuusisto är hemma i Finland och jag hemma i Väsby. Sampo har skickat video på stycken innan lektionen för ett vi ska få bästa ljud. Då har vi ett bra underlag för lektionen. /Joakim Anterot, KMH-lärare #kmhlärare #kmhstockholm #slagverk #distansundervisning

Grafisk vinjettbild för Artify the Music

Sugen på att söka?

KMH har två antagningsomgångar. I december-januari är anmälan öppen till musikerutbildningarna, och i mars-april till lärarutbildningar.

Grafisk vinjettbild för Artify the Music

Det här är vi bra på

Våra starka områden bärs upp av våra lärare, ensembler och festivaler, och av vår forskning.

Grafisk vinjettbild för Artify the Music

Alla publika evenemang ställs in

Här finner du KMH:s senaste information kring coronaviruset.
All public events are cancelled

Regarding the coronavirus: please find and follow our guidelines here

Grafisk vinjettbild för Artify the Music

Stöd KMH

Nu har du möjlighet att vara med och skriva svensk musikhistoria!