KMH har ett drömlag av lärare med spetskompetens i musik, och för många är de den viktigaste anledningen att söka sig just till KMH. Många är välkända utövande musiker eller aktiva forskare, vilket garanterar en utbildning som ligger nära yrkesfältet.

På KMH finns ett trettiotal anställda professorer, ett fyrtiotal lektorer, ett femtiotal adjunkter och ett stort antal timavlönade lärare. De ser till att utbildningarna bedrivs på hög konstnärlig och pedagogisk nivå även på ovanliga instrument och i mindre specialämnen.

Lärarna behandlar oss som om vi redan vore proffs – det ger råg i ryggen!

Marta Pettersson och Erika Soldh, alumner

Grafisk vinjettbild för Artify the Music

Det här är vi bra på

Våra starka områden bärs upp av våra lärare, ensembler och festivaler, och av vår forskning.

Grafisk vinjettbild för Artify the Music

Stöd KMH

Nu har du möjlighet att vara med och skriva svensk musikhistoria!