Utbildningar inom folkmusik

Samtliga program och fristående kurser inom folkmusik.

Kandidatprogram

 1. Musiker, svensk folkmusik Kandidatprogrammet i svensk folkmusik ger dig en dynamisk och utvecklande studiemiljö med plats för både fördjupning i traditionen och för experimentlusta. Oavsett om du är sångare eller instrumentalist får du utrymme att...

 2. Musiker, utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik Detta kandidatprogram vänder sig till dig som utövar annan folkmusik än den svenska, eller konstmusik utanför den västerländska traditionen. Oavsett om du är sångare eller instrumentalist...

Masterprogram

 1. Contemporary Performance and Composition, CoPeCo CoPeCo är ett masterprogram i nutida musik som ges i samarbete mellan fyra europeiska lärosäten. Programmet erbjuder dig en plattform för experimentell musik i europeisk miljö. Syftet med CoPeCo är...

 2. Musiker, folk- och konstmusik från andra kulturer Masterprogrammet i folkmusik från andra kulturer förbereder dig för ett yrkesliv som musiker på hög internationell nivå. Syftet med utbildningen är att den ska stimulera utveckling av din...

 3. Musiker, nordisk master i folkmusik – NoFo Masterprogrammet i nordisk folkmusik ger en hög konstnärlig kompetens i ensemblespel utifrån folkmusikens traditioner i Sverige, Finland, Danmark och Norge. KMH erbjuder en gemensam nordisk...

 4. Musiker, svensk folkmusik Masterprogrammet i svensk folkmusik förbereder dig för ett yrkesliv som musiker på hög konstnärlig nivå. Syftet med utbildningen är att den ska stimulera utveckling av din konstnärliga profil på högsta nivå och ge gedigen...

Fristående kurser

 1. Arrangering inom folkmusik Utveckla dina kunskaper inom arrangering inom folkmusik, med särskilt fokus på området ackompanjemang och ackordsspel. Kursen vänder sig till dig som som är van vid att spela melodi i folkmusiksammanhang, men känner dig...

 2. Entreprenörskap i musik Kursen syftar till att du som student ska tillägna dig grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i att använda entreprenörskap som en metod för att skapa, leverera och utvärdera kulturellt, ekonomiskt eller socialt...

 3. Folk Song Lab Kursen vänder sig till dig som vill undersöka och utveckla kunskap om folksång och folksångens former och tonalitet genom kollektiv improvisation. Behörighet och urval Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå, samt...

 4. Folkmusikens gehörsmetod Kursen introducerar dig i grunderna för folkmusikens så centrala gehörsmetod. I huvudfokus står praktiskt musicerande inom spel, sång och dans. Kursen vänder sig till dig med grundläggande högskolebehörighet men då kursen...

 5. Folkmusikensemble I kursen får du prova på varierande samspelsformer för folkmusikensemble. Kursen vänder sig till musiker och sångare som vill spela folkmusik i ensemble. Behörighet Grundläggande behörighet för högskolestudier. Kursens innehåll...

 6. Folkmusikteori, introduktion Kursen ger dig grundbegreppen inom svensk folkmusikteori genom praktiska övningar i sång och spel. I kursen får du som musiker och sångare genom spel förståelse för hur folkmusik hänger ihop. Du får visa prov på...

 7. Folksångensemble Kursen vänder sig till sångare som vill sjunga folksång i ensemble. Behörighet och urval Grundläggande behörighet för högskolestudier. Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen ska urval ske. Platserna...

 8. Folksångensemble, fördjupning Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap inom flerstämmig folksång med fokus på svensk folksång. Behörighet Grundläggande behörighet för högskolestudier samt godkänd i kursen Folksångensemble . Kursens...

 9. Grundläggande gehör i teori och praktik Kursen vänder sig till dig med grundläggande högskolebehörighet som är nyfiken på musikämnet och vill lära dig mer om gehör och praktiskt musicerande. Kursen syftar till att ge kunskap om och träna färdighet i...

 10. Hållbart yrkesliv inom musik Är du nyfiken på att lära dig mer om hållbarhet, hur du själv värnar om din inre hållbarhet och även hur ditt musikutövande kan bidra till en hållbar värld? I den här kursen utvecklar du grundläggande kunskaper om social...

 11. Instrumentalmetodik folkmusik 1 Vill du utveckla din kompetens inom gehörsbaserad metodik i folkmusik, som grund för pedagogisk verksamhet inom kulturskola, folkhögskola eller annan kursverksamhet är detta kursen för dig. Kursen innehåller en...

 12. Kulning I denna populära kurs får du lära dig allt om kulning av experter inom folksång. Kursen vänder sig till dig som har grundläggande högskolebehörighet och är nyfiken på kulning som begrepp och praktiskt verktyg. Behörighet och urval...

 13. Kulning, fördjupning I denna kurs får du undersöka kulningen vidare och utveckla fördjupad kunskap om kulning. Behörighet Grundläggande behörighet för högskolestudier och godkänd i kursen Kulning . Kursens innehåll Du kommer att få djupare förståelse...

 14. Låtspel på eget instrument Kursen erbjuder dig en introduktion till låtspel inom främst svensk folkmusik utifrån gehörsmetoder, folkmusikteori, instrumentalteknik samt stilistisk och musikalisk gestaltning. Behörighet och urval Grundläggande...

 15. Musikhistoria Om du är intresserad av att lära dig mer om hur musiken har utvecklats genom tiderna är detta kursen för dig. Från antikens lyra och vidare till Hildegard von Bingen, Bach, Clara Schumann, Stravinsky, Ella Fitzgerald, Jimi Hendrix,...

 16. Nordisk folksång En kurs som sätter fokus på olika sångtraditioner i Norden genom sjungandet, lyssnandet och läsandet. Vad är utmärkande, vad är unikt, likt, olikt med olika sångtraditioner i vårt närområde? I kursen får du möta till exempel färöiska...

 17. Pianoimprovisation och gehörsspel över genregränserna Kursen lär dig hantera ett piano i alla lägen utifrån olika improvisationstekniker. Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din improvisationsförmåga på piano. Du kan vara musiklärare,...

 18. Spel till dans, fördjupning I kursen får du utveckla ditt spel tillsammans med dansare med fokus på sväng, tydlighet, frasering – att se, höra och göra i dans och musik. Kursen vänder sig till musiker som har gått grundkursen Spel till dans eller...

 19. Svensk folksång Kursen erbjuder dig en introduktion till folksång inom främst svensk folkmusik utifrån gehörsmetoder, folkmusikteori, röstteknik samt stilistisk och musikalisk gestaltning. Behörighet och urval Grundläggande behörighet för...