Utbildningar inom jazz

Samtliga program och fristående kurser inom jazz.

Kandidatprogram

 1. Musiker, jazz Självständigt konstnärligt skapande inom improvisation, komposition, interpretation och musikproduktion står i fokus i kandidatprogrammet i jazz. Kandidatprogrammet i jazz erbjuder också unika möjligheter till egna projekt,...

Masterprogram

 1. Contemporary Performance and Composition, CoPeCo CoPeCo är ett masterprogram i nutida musik som ges i samarbete mellan fyra europeiska lärosäten. Programmet erbjuder dig en plattform för experimentell musik i europeisk miljö. Syftet med CoPeCo är att...

 2. Komposition – jazz Kompositionsutbildningarna vid Kungliga Musikhögskolan har fokus på kunskap, experimentella undersökningar och konstnärlig fördjupning. Här finns en kreativ miljö och konstnärligt aktiva lärare med hög kompetens. Inom programmets...

 3. Musiker, jazz Masterprogrammet i jazz ger dig en fördjupad kompetens som musiker, kompositör och ensembleledare för att verka i den mångfald som finns inom området såväl genremässigt som geografiskt. Innehållet i utbildningen syftar till att utveckla...

 4. Musiker, nordisk master i jazz – Nomazz Det nordiska masterprogrammet i jazz ger dig en fördjupad konstnärlig kompetens som musiker, kompositör och ensembleledare. Du får en unik möjlighet att studera och ta vara på varje partnerhögskolas speciella...

Fristående kurser

 1. Dirigering av jazzensembler Den här kursen riktar sig till dig som har goda förkunskaper i dirigering och vill utveckla dina färdigheter för dirigering av jazz och närbesläktade genrer. Behörighet och urval Grundläggande behörighet för...

 2. Entreprenörskap i musik Kursen syftar till att du som student ska tillägna dig grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i att använda entreprenörskap som en metod för att skapa, leverera och utvärdera kulturellt, ekonomiskt eller socialt...

 3. Grundläggande gehör i teori och praktik Kursen vänder sig till dig med grundläggande högskolebehörighet som är nyfiken på musikämnet och vill lära dig mer om gehör och praktiskt musicerande. Kursen syftar till att ge kunskap om och träna färdighet i...

 4. Hållbart yrkesliv inom musik Är du nyfiken på att lära dig mer om hållbarhet, hur du själv värnar om din inre hållbarhet och även hur ditt musikutövande kan bidra till en hållbar värld? I den här kursen utvecklar du grundläggande kunskaper om social...

 5. Improvisation – analys och reflektion Bli en självständig improvisatör – i kursen får du möjlighet att utveckla kunskap om olika aspekter av improvisation som metod för musikskapande. Kursens genomgång av metoder, verktyg och exempel på praktiska...

 6. Komposition för jazzorkester I kursen får du komponera större verk för jazzorkester i samarbete med Norrbotten Big Band. Kursen ges på engelska. Detta är kursen för dig som har gått en kandidatutbildning och vill fördjupa dig i komposition inom...

 7. Musikhistoria Om du är intresserad av att lära dig mer om hur musiken har utvecklats genom tiderna är detta kursen för dig. Från antikens lyra och vidare till Hildegard von Bingen, Bach, Clara Schumann, Stravinsky, Ella Fitzgerald, Jimi Hendrix,...

 8. Pianoimprovisation och gehörsspel över genregränserna Kursen lär dig hantera ett piano i alla lägen utifrån olika improvisationstekniker. Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din improvisationsförmåga på piano. Du kan vara musiklärare,...