Utbildningar inom klassisk musik

Samtliga program och fristående kurser inom klassisk musik.

Kandidatprogram

 1. Musiker, klassisk musik I kandidatprogrammet i klassisk musik får du stort utrymme att utveckla ditt musikerskap genom individuell undervisning och ensemblespel. Våra lärare hör till de främsta musikerna och pedagogerna inom sina respektive fält....

 2. Musiker, klassisk musik – Edsberg I en inspirerande miljö på Edsberg slott i Sollentuna ges du i denna inriktning inom kandidatprogrammet i klassisk musik stort utrymme att utveckla ditt musikerskap på violin, viola, cello eller piano, både genom...

 3. Musiker, kyrkomusik KMH är Sveriges äldsta och enda fristående musikhögskola och har utbildat kyrkomusiker i snart 250 år. Stockholm är en orgel-, konsert- och kulturstad av rang. Här finns många tillfällen till inspiration genom ett rikt...

 4. Musiker, tidig musik I kandidatprogrammet i Tidig Musik får du utrymme att utvecklas till en tekniskt skicklig och mångsidig musiker med fokus på historisk repertoar från medeltid till klassicism. Det treåriga kandidatprogrammet ger dig en gedigen...

Masterprogram

 1. Contemporary Performance and Composition, CoPeCo CoPeCo är ett masterprogram i nutida musik som ges i samarbete mellan fyra europeiska lärosäten. Programmet erbjuder dig en plattform för experimentell musik i europeisk miljö. Syftet med CoPeCo är att...

 2. Komposition – konstmusik Kompositionsutbildningarna vid Kungl. Musikhögskolan har fokus på kunskap, experimentella undersökningar och konstnärlig fördjupning. Här finns en kreativ miljö och konstnärligt aktiva lärare med hög kompetens. Vi arbetar med...

 3. Musiker, klassisk musik – Edsberg I masterprogrammet i klassisk musik med inriktning Edsberg ges du stort utrymme att fördjupa dig i instrumentalstudier, både genom individuell övning och genom kammarorkester. Våra lärare hör till de främsta...

 4. Musiker, klassisk musik – kammarmusik och solist Här får du stora möjligheter att utvecklas till en skicklig musiker i utmärkta övnings- och konsertlokaler på masterprogrammet i klassisk musik med inriktning kammarmusik och solist. Våra lärare hör...

 5. Musiker, klassisk musik – orkester Masterprogrammet i klassisk musik med orkesterinriktning utbildar framstående musiker och erbjuder dig som student omfattande professionell orkesterträning. Även kammarmusik och solospel är en självklar del av...

 6. Musiker, klassisk musik – tidig musik I masterprogrammet i klassisk musik med inriktning Tidig Musik ges du möjlighet att fördjupa dig i historiskt informerad uppförandepraxis, sång och instrumentalstudier från medeltid till tidig romantik. Med...

 7. Musiker, kyrkomusik – instrumental Masterprogrammet i kyrkomusik fördjupar dina instrumentala färdigheter och förbereder dig väl på ett varierat yrkesliv som kyrkomusiker. Masterprogrammet i kyrkomusik ges med två profiler: vokal med kördirigering i...

 8. Musiker, kyrkomusik – vokal Masterprogrammet i kyrkomusik med vokal inriktning fördjupar dina vokala färdigheter och förbereder dig på ett yrkesliv som kyrkomusiker på hög internationell nivå. Masterprogrammet i kyrkomusik ges med två profiler: vokal...

Fristående kurser

 1. Accordeon/dragspel för kyrkomusiker Är du intresserad av att använda accordeon (dragspel) i kyrkliga sammanhang är detta kursen för dig. Kursen vänder sig till dig som genomgått högskolestudier i musik och arbetar som kyrkomusiker. Du ska ha tillgång...

 2. Avancerad kurs i interpretation 1 Detta är kursen för dig som önskar förfina dina speltekniska färdigheter och utveckla din konstnärliga kreativitet. Kursen ger dig tillgång till excellenta instrumentallärare på både Edsbergs slott och på Campus...

 3. Avancerad kurs i interpretation 2 Detta är kursen för dig som önskar förfina dina speltekniska färdigheter och utveckla din konstnärliga kreativitet. Kursen är en fortsättning på Avancerad kurs interpretation 1. Kursen ger dig tillgång till...

 4. Digital höstkurs: European Master Classes and Orchestra 1, 2 och 3 I samarbete med Kammarmusikens Vänner utvecklas ditt konstnärliga uttryck i mötet med världsledande artister inom klassisk musik. Detta är kursen för dig som har en påbörjad...

 5. Entreprenörskap i musik Kursen syftar till att du som student ska tillägna dig grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i att använda entreprenörskap som en metod för att skapa, leverera och utvärdera kulturellt, ekonomiskt eller socialt...

 6. European Master Classes and Orchestra 3 I samarbete med Kammarmusikens Vänner utvecklas ditt konstnärliga uttryck i mötet med världsledande artister inom klassisk musik. Detta är kursen för dig som har en påbörjad högskoleutbildning och som vill...

 7. Grundläggande gehör i teori och praktik Kursen vänder sig till dig med grundläggande högskolebehörighet som är nyfiken på musikämnet och vill lära dig mer om gehör och praktiskt musicerande. Kursen syftar till att ge kunskap om och träna färdighet i...

 8. Hållbart yrkesliv inom musik Är du nyfiken på att lära dig mer om hållbarhet, hur du själv värnar om din inre hållbarhet och även hur ditt musikutövande kan bidra till en hållbar värld? I den här kursen utvecklar du grundläggande kunskaper om social...

 9. Kontrapunkt i palestrinastil I kursen får du möjlighet att utveckla god förståelse för och goda färdigheter i melodibildning, kontrapunkt och form inom vokalpolyfoni med Palestrina som förebild. 1500-talskompositören G P Palestrina har länge...

 10. Musikhistoria Om du är intresserad av att lära dig mer om hur musiken har utvecklats genom tiderna är detta kursen för dig. Från antikens lyra och vidare till Hildegard von Bingen, Bach, Clara Schumann, Stravinsky, Ella Fitzgerald, Jimi Hendrix,...

 11. Orgel – genrebredd 1 Är du intresserad av att gestalta musik från olika genrer för främst ett kyrkomusikaliskt sammanhang är detta kursen för dig. Kursen vänder sig till dig som har högskolestudier i musik med kyrkomusikalisk inriktning och som...

 12. Orgel – genrebredd 2 Är du intresserad av att fördjupa din förmåga att gestalta musik från olika genrer för främst ett kyrkomusikaliskt sammanhang är detta kursen för dig. Kursen vänder sig till dig som har högskolestudier i musik med kyrkomusikalisk...

 13. Pianoimprovisation och gehörsspel över genregränserna Kursen lär dig hantera ett piano i alla lägen utifrån olika improvisationstekniker. Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din improvisationsförmåga på piano. Du kan vara musiklärare,...

 14. Sommarkurs: European Master Classes and Orchestra 1, 2 och 3 I samarbete med Kammarmusikens Vänner utvecklas ditt konstnärliga uttryck i mötet med världsledande artister inom klassisk musik. Detta är kursen för dig som har en påbörjad...

 15. Temperering A I denna kurs kommer du som organist eller körledare att lära dig temperera, för att framföra tidig musik på ett roligare och mer intressant sätt. Du kommer få verktyg och inblick i historiska tempereringar och praktiska erfarenheter av...