Akademichef Anna Maria, Bo och Per-Henrik. Alla tre tittar in i kameran och ler.

KMH:s akademichefer: Anna Maria Koziomtzis (klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori), Bo Westman (folkmusik, jazz och musik‑ och medieproduktion) och Per-Henrik Holgersson (musik, pedagogik och samhälle)

Akademier och institutioner

På KMH finns tre akademier. Inom akademierna och deras institutioner bedrivs utbildning, forskning och olika former av samverkan – nationell, internationell och även internt mellan akademier och institutioner.

Akademin för folkmusik, jazz och musik‑ och medieproduktion

Institutionen för folkmusik

Institutionen bedriver utbildning inom svensk folkmusik och i folk- och konstmusik från andra kulturer. Cirka 40 studenter är knutna till institutionen och utbildar sig inom många olika instrument: fiol, gitarr, röst, qanon, luta, kora, nyckelharpa, mandolin, slagverk, saxofon med flera. 

Institutionen för jazz

Institutionen för jazz bedriver utbildning inom olika genrer som jazz, pop, rock, latin och fri improvisation. Studenterna förbereds för en yrkesverksamhet som musiker, kompositörer/låtskrivare, konsert- och skivproducenter, arrangörer, egna företagare, teater- och studiomusiker, lärare på kulturskolor, folkhögskolor och musikhögskolor.

Institutionen för musik- och medieproduktion

Institutionen för musik- och medieproduktion erbjuder utbildningsprogram där tyngdpunkten vilar på musik i samverkan med andra medier – teve, film, dataspel och andra interaktiva medier. Institutionen ger även kurser för studenter på andra utbildningsprogram på KMH, inom musikproduktion, notskrivning, videoproduktion och filmmusik.

Akademin för musik, pedagogik och samhälle

Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Inom institutionen för musik, pedagogik och samhälle finns KMH:s musiklärarprogram. Studenterna erbjuds fem profiler mot gymnasieskolans estetiska program: instrument/sång och ensemble, kör, musikteori, musik- och medieprodktion samt rytmik. Dessutom finns utbildning inom musikpedagogik och musikterapi.

Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori

Institutionen för klassisk musik

Institutionen för klassisk musik är KMH:s största institution. Cirka 280 studenter är knutna till institutionen, som utbildar inom sång och samtliga instrument i den västerländska klassiska traditionen. Institutionen ansvarar också för utbildningsprogram i kyrkomusik, tidig musik och pianostämning.

Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

Med cirka 50 studenter är institutionen Sveriges största centrum för högskoleutbildning inom komposition, dirigering och musikteori. Studenterna i komposition utbildar sig inom västerländsk konstmusik, elektroakustisk musik, jazz och filmmusik. Studenterna i dirigering profilerar sig inom kör- respektive orkesterdirigering.

Relaterad kontakt