Högskoleförvaltning

I KMH:s förvaltning ingår administrativa funktioner och service för personal och studenter. Här hittar du korta presentationer av avdelningarna.

Avdelningen för ledningsstöd och ekonomi

Avdelningen består av enheterna Ledningsstöd och Ekonomi. Enheten för ledningsstöd ansvarar för administrativt stöd till ledningen, arkiv, registratur samt planering, uppföljning och budget. Ekonomienheten ansvarar för redovisning, fakturor, betalningar och sammanställningar av resultat.

Personal

Avdelningen centralt Länk till annan webbplats.

Enheten för ledningsstöd Länk till annan webbplats.

Ekonomienheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

ekonomi@kmh.se

IT-avdelningen

Avdelningen ansvarar för drift och förvaltning av KMH:s IT-infrastruktur, interna IT-system samt telefoni. Avdelningen ansvarar även för KMH:s skalskydd, med larm, bevakning och passersystem.

IT-avdelningens personal Länk till annan webbplats.

Kontakt

helpdesk@kmh.se

Personalavdelningen

Personalavdelningen ansvarar för frågor kring anställning, arbetsmiljö, kompetensutveckling och för facklig samverkan.

Personalavdelningens personal Länk till annan webbplats.

Kontakt

personalavdelningen@kmh.se

Produktionsavdelningen

Avdelningen ansvarar för drift, underhåll, internservice samt utlåning av instrument och utrustning till KMH:s personal och studenter. Avdelningen ansvarar även för ljud, ljus och inspelning vid konserter och evenemang samt inspelning i studio.

Produktionsavdelningens personal Länk till annan webbplats.

Kontakt

Produktion: internservice@kmh.se

Ljud: ljudenheten@kmh.se

Samverkansavdelningen

Avdelningen har det övergripande ansvaret för projektledning och marknadsföring av alla evenemang: konserter, festivaler, seminarieserier, med mera. Frågor kring kommunikation, marknadsföring, fundraising och alumnverksamhet ligger också här, liksom samverkan med företag, högskolor och lärosäten, nationellt och internationellt.

Samverkansavdelningens personal Länk till annan webbplats.

Kontakt

samverkan@kmh.se

Serviceavdelningen

Avdelningen ansvarar för vård, drift och underhåll av KMH:s lokaler och inventarier. Avdelningen ansvarar även för instrumentteknik med vård, renovering och stämning av instrument samt intendenturen vid Edsbergs slott.

Serviceavdelningens personal Länk till annan webbplats.

Kontakt

kontakt_serviceavdelningen@kmh.se

Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd

Avdelningen ansvarar för processerna kring antagning och examen, frågor om studieorganisation och om studenträtt. Studiesociala frågor och studenthälsa ligger också här, liksom stöd till studerande med funktionsnedsättning. Avdelningen hanterar även studie- och karriärvägledning, internationellt student- och personalutbyte, läsårsplanering, lokalbokning och schemaläggning.

Utöver de studentnära frågorna och processerna arbetar avdelningen med stöd för utbildningsstrategi och för högskolans pedagogiska utvecklingsarbete samt ansvarar för stödet till UF-nämnden. Avdelningen handlägger även frågor om forskning och ansvarar för KMH:s systematiska kvalitetsarbete.

Personal på avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd Länk till annan webbplats.

Kontakt

antagning@kmh.se

studiecentrum@kmh.se

ufa@kmh.se

Relaterad kontakt