Organisation

KMH:s organisation består av ledning, högskoleförvaltning samt tre akademier. Högskolestyrelsen beslutar i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation.

Från 1 juli 2018 träder en förändrad organisation i kraft vid KMH. De tidigare institutionerna ingår i och med detta i tre nya akademier:

  • Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion
  • Akademin för musik, pedagogik och samhälle
  • Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori

Akademier och institutioner

I övrigt är organisationen oförändrad.

Relaterad kontakt