Högskoleförvaltning

I KMH:s förvaltning ingår administrativa funktioner och service för personal och studenter. Hit hör även samverkansavdelning och forsknings- och utbildningsavdelning. Här hittar du korta presentationer av avdelningarna.

Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi

Avdelningen består av enheterna Ledningsstöd, Personal och Ekonomi. Enheten för ledningsstöd ansvarar för administrativt stöd till ledningen, arkiv, registratur samt planering, uppföljning och budget. Personalenheten ansvarar för frågor kring anställning, arbetsmiljö, kompetensutveckling och för facklig samverkan. Ekonomienheten ansvarar för redovisning, fakturor, betalningar och sammanställningar av resultat.

Personal

Avdelningen LPE centraltlänk till annan webbplats

Enheten för ledningsstödlänk till annan webbplats

Personalenhetenlänk till annan webbplats

Ekonomienhetenlänk till annan webbplats

IT-avdelningen

Avdelningen ansvarar för drift och förvaltning av KMH:s IT-infrastruktur, interna IT-system samt telefoni. Avdelningen ansvarar även för KMH:s skalskydd, med larm, bevakning och passersystem.

IT-avdelningens personallänk till annan webbplats

Produktionsavdelningen

Avdelningen ansvarar för drift, underhåll, internservice samt utlåning av instrument och utrustning till KMH:s personal och studenter. Avdelningen ansvarar även för ljud, ljus och inspelning vid konserter och evenemang samt inspelning i studio. Supportdisk och reprofunktion ingår också i Produktionsavdelningen.

Produktionsavdelningens personallänk till annan webbplats

Samverkansavdelningen

Avdelningen har det övergripande ansvaret för projektledning och marknadsföring av alla evenemang: konserter, festivaler, seminarieserier, med mera. Frågor kring kommunikation, marknadsföring, fundraising och alumnverksamhet ligger också här, liksom samverkan med företag, högskolor och lärosäten, nationellt och internationellt.

Samverkansavdelningens personallänk till annan webbplats

Serviceavdelningen

Avdelningen ansvarar för vård, drift och underhåll av KMH:s lokaler och inventarier. Avdelningen ansvarar även för instrumentteknik med vård, renovering och stämning av instrument samt intendenturen vid Edsbergs slott.

Serviceavdelningens personallänk till annan webbplats

Studieadministrativa avdelningen

Avdelningen ansvarar för processerna kring antagning och examen, frågor om studieorganisation och om studenträtt. Studiesociala frågor och studenthälsa ligger också här, liksom stöd till studerande med funktionsnedsättning. Avdelningen hanterar även studie- och karriärvägledning, internationellt student- och personalutbyte, läsårsplanering, lokalbokning och schemaläggning.

Studieadministrativa avdelningens personallänk till annan webbplats

Utbildnings- och forskningsavdelningen

Avdelningen ansvarar för UF-nämnden, stöd för utbildningsstrategi och för högskolans pedagogiska utvecklingsarbete. Avdelningen handlägger även frågor om forskning och ansvarar för KMH:s systematiska kvalitetsarbete.

Utbildnings- och forskningsavdelningens personallänk till annan webbplats

Relaterad kontakt