Öppna data, PSI

Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på. Idag tillhandahåller KMH inte någon öppen data.

EU-kommissionens PSI-direktiv syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.

PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen. PSI-lagen anger framför allt vilka villkor som en myndighet får ställa upp för vidareutnyttjande. Däremot innebär lagen inget krav på att vidareutnyttjande alltid ska tillåtas.

En rad grundkrav har ställts samman för att definiera vad som är öppna data. KMH kan idag inte tillhandahålla data som uppfyller dessa krav.

Relaterad kontakt