Personuppgifter

KMH kan komma att hantera dina personuppgifter i många olika sammanhang. Via vår webbplats, KMH.se, handlar det främst om när vi använder kakor (cookies), vid prenumerationer, i anmälningsformulär och liknande.

Om personuppgifter på KMH.se

KMH är personuppgiftsansvarig i de fall vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka. Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen. Skicka en undertecknad begäran till oss, se Kontakta oss.

Offentlighetsprincipen

Som myndighet omfattas Kungl. Musikhögskolan av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Synpunkter?

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar på webbplatsen. Har du synpunkter på KMH.se, skicka ett e-post till webbredaktionen på Samverkansavdelningen:

samverkan@kmh.se