Tyck till om KMH.se

Här kan du berätta hur du upplever att KMH:s webbplats fungerar. Du kan också beskriva fel som du har hittat här i formuläret.

Student eller anställd?

Du som studerar på KMH eller är anställd här, ombeds använda motsvarande formulär på Backstage.

Tyck till!


Typ av kommentar: * (obligatorisk)
Typ av kommentar:

Svar på återkoppling, samtycke * (obligatorisk)
Om du vill ha svar på din återkoppling/förfrågan, behöver du även samtycka till att vi lagrar dina kontaktuppgifter. Uppgifterna gallras så snart du fått återkoppling på din förfrågan. Under tiden, som mest tre (3) månader, lagras de i webbplatsens databas. För att återkalla givet samtycke, se kontaktuppgifter nedan.
Svar på återkoppling, samtycke


Kontaktuppgifter
KontaktuppgifterRelaterad kontakt