Teoriprov – exempelprov

Här finns exempel på hur proven i musikteori kan se ut för de olika utbildningsprogrammen på KMH.

OBS! Teoriproven utgör grund för behörighet till utbildningarna. Godkänt prov är därför en förutsättning för att du ska kunna bli antagen.

Här finns en sammanställning av vid vilka musikerutbildningar Musikteoriprovet gäller:
Var gäller MT-provet?

ÄMNESLÄRARPROGRAM

Musikteoriproven för ämneslärarprogram (G2) är en del av G-provet, och resultat på dessa delprov måste liksom övriga delar i G-provet (G1 oh G3) vara godkända i sin helhet för att man som sökande ska uppnå särskild behörighet.

Exempel på musikläradelen i G2
Exempel på satsläradelen i G2

Information om delprovet musikteori (G2)

Nationella instruktioner och regler för G-provet.

 

KLASSISK MUSIK

Resultat på detta prov gäller vid KMH endast för antagning till följande utbildningar:
Kandidatprogram, musiker, klassisk musik (KMH-40000)
Kandidatprogram, musiker, klassisk musik, Edsberg (KMH-50000)
Kandidatprogram, musiker, klassisk musik, tidig musik (KMH-60000)

Observera att resultat på detta prov i vissa fall även kan räknas vid antagning till andra musikhögskoleutbildningar i Sverige. Vänd dig till respektive musikhögskola för mer information.

Exempelprov i musikteori. OBS! Ljudfiler till provet publiceras ej.

Poänggränser för musikteoriprovet vid antagningen 2017.

Nationella instruktioner och regler för Musikteoriprovet.

 

FOLKMUSIK

Resultat på dessa prov gäller endast vid KMH och endast för antagning till följande utbildningar:
Kandidatprogram, musiker, svensk folkmusik (KMH-10000)
Kandidatprogram, musiker, folk-/konstmusik från andra kulturer (KMH-20000)

Exempelprov svensk folkmusik:
satsläraprov
gehörsprov

gehörsprov
lyssningsexempel 1
lyssningsex 2 och 3

Exempelprov folk-/konstmusik från andra kulturer:
satsläraprov
gehörsprov

gehörsprov
lyssningsexempel 1
lyssningsex 2
lyssningsex 3

JAZZ

Resultat på dessa prov gäller endast vid KMH och endast för antagning till följande utbildning:
Kandidatprogram i jazz (KMH-30000. Provet görs i datorsal. Nedan finns en beskrivning av provet.

Beskrivning av prov i musikteori, kandidat, jazz (pdf)


MUSIK- OCH MEDIEPRODUKTION

Resultat på dessa prov gäller endast vid KMH och endast för antagning till följande utbildning:
Kandidatprogram i musik och medieproduktion (KMH-80000)

Exempelprov musik och medieproduktion: Lyssningsexempel gehör, gehörsprov, satsläraprov

Uppdaterad 2017-05-18