Musik- och medieproduktion

Här kan du göra intresseanmälan för att bli övningselev i musik- och medieproduktion.

Vårterminen 2022

Nivå: alla nivåer

Ålder: alla åldrar

Undervisning i grupp: 250 kr/termin

Undervisningen omfattar vanligtvis 30-60 minuter i veckan, 10 tillfällen per termin.

Du får besked om plats senast 1 februari 2022.

Intresseanmälan

Sista anmälningsdag: 31 december.
Kontaktuppgifter för målsman eller myndig elev
Kontaktuppgifter för målsman eller myndig elev
Folkbokföringsadress
Behövs för fakturering
Folkbokföringsadress

Önskad nivå på undervisning: * (obligatorisk)
Önskad nivå på undervisning:Övrig musikalisk nivå * (obligatorisk)
Övrig musikalisk nivå
Ange terminer eller år

Finns något du vill lägga till din intresseanmälan? Om du anmäler dig till flera instrument, och vill ange en prioritetsordning, kan du göra det här.

Frågor

Om du har frågor, kontakta oss på ovningsundervisning@kmh.se. Du kan också e-posta frågor till Björg Ollén, bjorg.ollen@kmh.se, som är ansvarig studierektor för övningsundervisningen.

Relaterad kontakt