Piano

Här kan du göra intresseanmälan för bli övningselev i piano. Du gör en anmälan per person.

Vårterminen 2023

Nivå: nybörjare

Ålder: 7-10 år

Genrer: alla genrer

Individuell undervisning: 500 kr/termin

Undervisningen omfattar vanligtvis 30 minuter i veckan, 10 tillfällen per termin. Eleven behöver ha tillgång till eget instrument för övning.

Vissa tisdagar (eftermiddag/kväll) under terminen har studenterna handledning med sin lärare och det är av yttersta vikt att eleverna kan medverka på dessa. Vid undantagsfall kan lektionen i undervisningsyfte komma att filmas.

Du får besked om plats 9 januari 2023.

Sista anmälningsdag: 9 december.
Kontaktuppgifter för målsman eller myndig elev
Kontaktuppgifter för målsman eller myndig elev
Folkbokföringsadress
Behövs vid fakturering
Folkbokföringsadress


Finns något du vill lägga till din intresseanmälan? Om du anmäler dig till flera instrument, och vill ange en prioritetsordning, kan du göra det här.
Samtycke

Frågor

Om du har frågor, kontakta oss på ovningsundervisning@kmh.se. Du kan också e-posta frågor till Björg Ollén, bjorg.ollen@kmh.se, som är ansvarig studierektor för övningsundervisningen.

Relaterad kontakt