Intresseanmälan, ensemble

Här kan du göra intresseanmälan för att bli övningselev i ensemble.

Sista anmälningsdag: 1 november.
Individuell eller grupp/ensemble * (obligatorisk)
Kryssa i om du anmäler dig individuellt eller om ni redan är en grupp som spelar ihop.
Individuell eller grupp/ensemble


Kontaktuppgifter för målsman eller myndig elev
Är ni en grupp räcker det med kontaktuppgifter till en deltagare
Kontaktuppgifter för målsman eller myndig elev
Folkbokföringsadress
Behövs vid fakturering
Folkbokföringsadress
Är ni en grupp, skriv åldrar på samtliga deltagare.

Är ni en grupp, skriv namn på samtliga deltagare.


Ange terminer eller år

Beskriv kort


Finns något du vill lägga till din intresseanmälan?

Frågor

Om du har frågor, kontakta oss på ovningsundervisning@kmh.se. Du kan också e-posta frågor till Björg Ollén, bjorg.ollen@kmh.se, som är ansvarig studierektor för övningsundervisningen.