Ämnesdidaktik för

orkesterspel och körsång

Ämnesdidaktik handlar om hur du bäst undervisar i ett ämne. Hur du lägger upp din undervisning, vad den ska handla om och hur den bör organiseras för att alla elever ska få bästa möjliga förutsättningar för att lära sig spela i orkester eller sjunga i kör.

Genom kursen kommer du att att fördjupa dina ämnesdidaktiska kunskaper och få nya verktyg att använda i din undervisning. Du kommer fördjupa dig inom olika metoder och didaktiska perspektiv för undervisning av barn och ungdomar i orkesterspel och körsång.

Kursen vänder sig till dig som arbetar som musiklärare eller studerar musik- och musiklärarutbildning.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet: anställning inom kulturskolan eller motsvarande.

Platserna fördelas med en tredjedel på grundval av betyg, en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och en tredjedel på grundval av antal högskolepoäng.

Kursens innehåll

I kursen får du:

 • kunskap om ämnesdidaktisk problematik
 • förståelse för vilka förutsättningar som finns vid orkesterundervisning och körsång för barn och ungdomar
 • beskriva och analysera didaktiska moment i samband med lektioner i orkesterspel och körsång för barn och ungdomar
 • redskap för att kunna utvärdera sin egen och andras undervisning såväl som kurslitteratur.

Undervisningsform

Kursen innehåller många praktiska moment på KMH i form av workshops med inriktning på dirigering, rytmik och körsång. En viktig del i kursen är också seminarier och repertoar.

Kursen examineras genom muntliga redovisningar, skriftliga inlämningsuppgifter muntlig redovisningar samt aktivt deltagande i seminarier och workshops.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  2,5

 • Anmälningsperiod:

  15 sep – 15 okt

 • Anmälningskod:

  KMH-FG223

Relaterad kontakt