Designtänkande

Designtänkande har sitt ursprung i design men kan tillämpas inom ett brett spektrum av discipliner. Det är ett kraftfullt verktyg för att ta fram strategiska tvärdisciplinära eller entreprenöriella initiativ. Kursen ger dig möjlighet att applicera ditt musikaliska kunnande inom en annan disciplin.  

Undervisningsspråk är engelska. 

Människor har en naturlig förmåga till designtänkande då det bygger på lekens associativa och improvisatoriska logik, till skillnad från vissa andra mer begränsande problemlösningsmetoder. Designtänkande är ett kraftfullt verktyg för att ta fram strategiska tvärdisciplinära eller entreprenöriella initiativ.

Kursen ges på Handelshögskolan en gång per år och är en del av kursutbudet från Stockholm School of Entrepreneurship (SSES). Länk till annan webbplats. Studenter från KMH, Karolinska Institutet, Konstfack, Stockholms Universitet, KTH och Handelshögskolan kan söka. Blandningen av studenter från olika högskolor och universitet gör SSES till en knytpunkt för tvärdisciplinära möten. Du får unika möjligheter att utöka ditt nätverk och skapa nya kontakter.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. Är det fler behöriga sökande än vad det finns platser till ska ett urval ske. Urval baseras på antal avklarade högskolepoäng (HPAV).

Kursens innehåll 

Efter att ha tillägnat dig grunderna för designtänkande får du undersöka hur man kan utveckla etablerade tekniker genom andra designdiscipliner som till exempel plottning, karaktärisering, visualisering, rollspel, storyboarding och prototyping. För dig som strävar efter validitet och innovation framför tradition och upprepning kommer kursen att ge dig kunskaper och färdigheter att nå sådana mål. 

Kursen kombinerar föreläsningar med seminariediskussioner, workshops, grupparbeten och individuella presentationer av studenterna såväl som av företrädare inom fältet.

Kurstillfällen HT2023

Kursen hålls på tisdagar och torsdagar kl 17.15-20.00 under perioden 31 oktober – 28 december.

Relaterad kontakt