Designtänkande

Designtänkande har sitt ursprung i design, men kan tillämpas inom ett brett spektrum av discipliner.

Människor har en naturlig förmåga till designtänkande då det bygger på lekens associativa och improvisatoriska logik, till skillnad från vissa andra mer begränsande problemlösningsmetoder. Det är ett kraftfullt verktyg för att ta fram strategiska tvärdisciplinära eller entreprenöriella initiativ.

För dig som strävar efter validitet och innovation framför tradition och upprepning kommer kursen att ge kunskaper och färdigheter att nå sådana mål. Efter att ha tillägnat sig grunderna för designtänkande får studenterna undersöka hur man kan utveckla etablerade tekniker genom andra kreativa och designdiscipliner som till exempel plottning, karaktärisering, visualisering, rollspel, storyboarding och prototyping.

Kursen kombinerar föreläsningar med seminariediskussioner, workshops, grupp samt individuella presentationer av studenterna såväl som av företrädare inom fältet.

Kursen ges av Handelshögskolan en gång per år. Undervisningsspråk är engelska.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. Är det fler behöriga sökande än vad det finns platser till ska ett urval ske.

Urval baseras på antal avklarade högskolepoäng (HPAV).

Kurstillfällen HT 2023

Kursen hålls på tisdagar och torsdagar kl 17.15–20.00 under perioden 31 oktober–28 december.

Övrigt

Kursen erbjuds inom ramen för Stockholm School of Entrepreneurship (SSES).

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt