Grundläggande musikteori

Kursen vänder sig till dig som kan sjunga eller spela ett instrument och vill utveckla kunskaper och färdigheter i musikteori som hjälp för ditt musicerande. Du bör kunna sjunga eller spela enklare musikstycken efter noter.

All undervisning sker online, såväl seminarier som eget arbete med uppgifter på KMH:s digitala lärplattform Moodle.

Kursen är en bra förberedelse för musikhögskolornas antagningsprov i musikteori.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser på kursen sker urval på grundval av 2/3 betyg och 1/3 högskoleprov.

Läs mer om behörighet

Kursens innehåll

Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier på distans med genomgång av

  • musiklära och notation: intervall, tonarter, skalor, taktarter, rytmer och ackordbeteckningar
  • gehör: härmning, sjunga efter noter och notering av klingande musik; rytm, melodi och ackord
  • satslära: harmonisering, ackordbakgrunder, över- och understämmor samt harmonisk analys.

Förkunskaper

För att kunna följa med i undervisningen behöver du vissa grundläggande kunskaper, i detta prov ser du ungefär vilka kunskaper som krävs Pdf, 175.8 kB, öppnas i nytt fönster.. På sida ett är själva testet av dina kunskaper. På sida två följer facit, men tjuvkika inte! Kan du svara på de flesta av frågorna har du tillräckliga förkunskaper.

Om du inte kan svara på de flesta av frågorna rekommenderar vi dig att läsa mer i det material som listas på sista sidan i provdokumentet.

Relaterad kontakt