Ickelinjär musikproduktion

Vill du lära dig grundläggande kunskaper om ickelinjär musikkomposition- och produktion, samt utveckla färdigheter i musikproduktionsprogram (främst Ableton) för komposition, produktion, ljuddesign och mix är detta kursen för dig.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik- och medieproduktion

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -

Du utvecklar också grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i att producera musik där slutresultatet inte i förväg är planerat utan kan ändras beroende på externa faktorer, såsom är fallet i musik, till exempel i scenkonst, miljömusik och vissa liveframföranden.

Kursen syftar också till att du på en grundläggande nivå utvecklar förmågan att gestalta konstnärliga idéer och visioner samt förmågan att lyfta fram musikaliska uttryck i en musikproduktion.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskilt behörighet: minst 30 hp i musik.

Vid fler behöriga sökande än antal platser sker fördelning av platser med 1/3 på grundval av betyg, en 1/3 på grundval av resultat från högskoleprovet, och en 1/3 på grundval av antal högskolepoäng i musik.

Kursens innehåll

Kursen består av forskningsbaserade seminarier och workshops om musikproduktion, arbetsmetoder, gestaltning av musikaliska idéer och konstnärligt uttryck vid produktionsarbete i olika verktyg avsedda för ickelinjär musikproduktion. Därtill kommer arbete med övningsuppgifter och egna produktioner.

Relaterad kontakt