Improvisation – analys och reflektion

Bli en självständig improvisatör – i kursen får du möjlighet att utveckla kunskap om olika aspekter av improvisation som metod för musikskapande.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Jazz

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -

Kursens genomgång av metoder, verktyg och exempel på praktiska tillämpningar inom området syftar till att bidra till att stärka din självständighet som improvisatör.

Kursens innehåll

Kursen innehåller följande:

 • föreläsningar kring förhållningssätt, övningsupplägg, lyssning, målformuleringar, samt konkreta metoder för att stärka närvaro, motivation och samspel inom improviserad musik,
 • föreläsningar där framstående företrädare från andra genrer exempelvis folkmusik, orgelimprovisation, tidig musik och nutida konstmusik berättar om hur de med hjälp av ljud, not och filmexempel redogör för sin improvisationspraktik och hur improvisationsmetoder utvecklats historiskt inom respektive genre,
 • föreläsningar som utgår från tonspråksutveckling i improviserad musik, där paralleller mellan tonspråk och talspråk lyfts fram samt problematiseras och aspekter som retorik, tonspråklig självständighet samt det ibland förekommande avståndet mellan musikalisk intention och resultat blir genomlysta.

Genom dessa tre typer av föreläsningar är kursens innehåll förankrat i aktuell forskning i musik.

Behörighet och urval

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå krävs särskild behörighet enligt följande: 60 hp i musik.

Platserna fördelas med en tredjedel på grundval av betyg, en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och en tredjedel på grundval av antal högskolepoäng i musik.

Relaterad kontakt