Instrumentalmetodik 1

Detta är kursen för dig med goda instrumentkunskaper som vill undervisa i musik på nybörjarnivå. Du får lära dig att planera och genomföra undervisning med fokus på spelteknik och instrumentkunskap.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  10

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -

Kursen gör dig väl förberedd för musikundervisning såväl enskilt som i grupp. Du får kunskap om olika metoder, om progressionen i uppbyggnaden av spelets teknik och en allsidig kännedom om undervisningsmaterial och repertoar.

Behörighet

Behörighetsgrupp 1: Antagen till utbildningsprogram vid KMH.

Behörighetsgrupp 2: Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet: högskolestudier om minst 120 hp inom ämnesområdet musik innefattande instrumentstudier.

Kursens innehåll

I kursen får du lära dig att:

 • Kartlägga och diagnostisera elevers färdigheter och förmågor.
 • Instruera utifrån ett ergonomiskt förhållningssätt som grund för en instrumentalteknisk utveckling.
 • Välja, för eleven, passande undervisningsmetod och undervisningsmaterial.
 • Skapa eget undervisningsmaterial utifrån elevens behov, beaktande genrebredd och improvisation.
 • Med röst och ackordinstrument stödja eleverna i undervisningssituationen.
 • Planera och förbereda undervisning, kort- och långsiktigt.
 • Hantera undervisningssituationen utifrån didaktiska utmaningar.

Undervisningsform

Kursen samläses med ämneslärarprogrammet på KMH. Kursens innehåll förmedlas i seminarieform och praktisk prova-på-undervisning. Du förväntas under kursen producera:

 • Skriftlig dokumentation och analys av planerad och genomförd övningsundervisning.
 • Dokumentation av undervisningsmaterial i övningsundervisningen såväl befintligt som egenproducerat material.
 • Undervisningsprov på nybörjarnivå.

Relaterad kontakt