Instrumentalmetodik 1

Detta är kursen för dig med goda instrumentkunskaper som vill undervisa i musik på nybörjarnivå. Du får lära dig att planera och genomföra undervisning med fokus på spelteknik och instrumentkunskap.

Kursen gör dig väl förberedd för musikundervisning såväl enskilt som i grupp. Du får kunskap om olika metoder, om progressionen i uppbyggnaden av spelets teknik och en allsidig kännedom om undervisningsmaterial och repertoar.

Behörighet

Behörighetsgrupp 1: Antagen till utbildningsprogram vid KMH.

Behörighetsgrupp 2: Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet: högskolestudier om minst 120 hp inom ämnesområdet musik innefattande instrumentstudier.

Kursens innehåll

I kursen får du lära dig att:

  • Kartlägga och diagnostisera elevers färdigheter och förmågor.
  • Instruera utifrån ett ergonomiskt förhållningssätt som grund för en instrumentalteknisk utveckling.
  • Välja, för eleven, passande undervisningsmetod och undervisningsmaterial.
  • Skapa eget undervisningsmaterial utifrån elevens behov, beaktande genrebredd och improvisation.
  • Med röst och ackordinstrument stödja eleverna i undervisningssituationen.
  • Planera och förbereda undervisning, kort- och långsiktigt.
  • Hantera undervisningssituationen utifrån didaktiska utmaningar.

Undervisningsform

Kursen samläses med ämneslärarprogrammet på KMH. Kursens innehåll förmedlas i seminarieform och praktisk prova-på-undervisning. Du förväntas under kursen producera:

  • Skriftlig dokumentation och analys av planerad och genomförd övningsundervisning.
  • Dokumentation av undervisningsmaterial i övningsundervisningen såväl befintligt som egenproducerat material.
  • Undervisningsprov på nybörjarnivå.

Relaterad kontakt