Instrumentalmetodik 1

Detta är kursen för dig med goda instrumentkunskaper som vill undervisa i musik på nybörjarnivå. Du får lära dig att planera och genomföra instrumentalundervisning med fokus på spelteknik och instrumentkunskap.

Kursen gör dig väl förberedd för musikundervisning såväl enskilt som i grupp. Du får kunskap om olika metoder inom instrumentalundervisning, om progressionen i uppbyggnaden av instrumentalspelets teknik samt en allsidig kännedom om undervisningsmaterial och repertoar.

Behörighet

Behörighetsgrupp 1: Antagen till utbildningsprogram vid KMH.

Behörighetsgrupp 2: För andra sökande krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet: högskolestudier om minst 120 hp inom ämnesområdet musik innefattande instrumentstudier.

Kursens innehåll

I kursen får du lära dig att:

 • kartlägga och diagnostisera elevers färdigheter och förmågor,
 • instruera utifrån ett ergonomiskt förhållningssätt som grund för en instrumentalteknisk utveckling,
 • välja, för eleven, passande undervisningsmetod och undervisningsmaterial,
 • skapa eget undervisningsmaterial utifrån elevens behov, beaktande genrebredd och improvisation,
 • med röst och ackordinstrument stödja eleverna i undervisningssituationen,
 • planera och förbereda undervisning, kort- och långsiktigt,
 • hantera undervisningssituationen utifrån didaktiska utmaningar.

Undervisningsform

Kursen samläses med ämneslärarprogrammet på KMH. Kursens innehåll förmedlas i seminarieform och praktisk prova-på-undervisning. Du förväntas under kursen producera:

 • skriftlig dokumentation och analys av planerad och genomförd övningsundervisning,
 • dokumentation av undervisningsmaterial i övningsundervisningen såväl befintligt som egenproducerat material,
 • undervisningsprov på nybörjarnivå.
 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  10

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -

Relaterad kontakt