Körmetodik 1

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina färdigheter i körledning.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -

Intresset för körsång och behovet av välutbildade körledare är stort i landet – 600 000 sjunger i kör bara i Sverige. Det är en av våra största folkrörelser och i denna kurs får du nödvändiga kunskaper för att själv kunna leda en kör.

Behörighet

Det förutsätts att du har en egen kör att arbeta med och minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet musik innefattande ämnesstudier i ensembleledning.

Kursens innehåll

I kursen får du lära dig att kartlägga körsångares färdigheter och förmågor för att kunna välja passande undervisningsmetod och repertoar för kören. Du får verktygen som krävs för att kunna analysera inlärningssituationen och utifrån denna analys fatta beslut om hur undervisningen ska bedrivas.

Dessutom får du kunskap om metoder för repertoarstudier och hur du kan skapa eget undervisningsmaterial utifrån körens behov, beaktande genrebredd och improvisation. För att kunna omsätta dessa metoder och verktyg i praktisk körledning ingår också handledning på egen kör.

En viktig aspekt i kursen är att självständigt kunna reflektera över didaktiska problem kopplade till övningsundervisning och körledning.

Undervisningsform

Undervisningen sker i seminarie- och workshopform. Kursen avslutas med att du genomför en redovisning med övningskör av de grundläggande momenten i körmetodik tillsammans med en skriftligt reflekterande dokumentation av övningsundervisning.

Kursen samläses med ämneslärarprogrammets körprofil.

Relaterad kontakt