Körmetodik 2

Kursen vänder sig till dig som vill fortsätta utveckla dina kunskaper och färdigheter i körledning.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -

Behörighet

Det förutsätts att du har en egen kör att arbeta med och minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet musik innefattande ämnesstudier i ensembleledning. Du ska också ha avslutat kursen Körmetodik 1 med godkänt resultat.

Innehåll

I kursen får du lära dig att kartlägga körsångares färdigheter och förmågor för att kunna välja passande undervisningsmetod och repertoar för kören. Du får verktygen som krävs för att kunna analysera inlärningssituationen och utifrån denna analys fatta beslut om hur undervisningen ska bedrivas.

Dessutom får du fördjupade kunskaper om metoder för repertoarstudier och hur du kan skapa eget undervisningsmaterial utifrån körens behov, beaktande genrebredd och improvisation. För att kunna omsätta dessa metoder och verktyg i praktisk körledning ingår också handledning på egen kör.

En viktig aspekt i kursen är att självständigt kunna reflektera över didaktiska problem kopplade till övningsundervisning och körledning på fortsättningsnivå.

Undervisningsform

Undervisningen sker i seminarie- och workshopform.

Kursen samläses med ämneslärarprogrammets körprofil. 

Relaterad kontakt