Musik och hälsa

Vi ser i samhället ett ökat intresse för frågor som rör musikens betydelse för människors upplevelse av delaktighet, välbefinnande och hälsa. Med en fristående kurs i musik och hälsa erbjuder KMH möjlighet till kompetensutveckling inom detta område.

Behörighet

Kursen vänder sig till verksamma inom olika musikrelaterade yrkesområden och med grundläggande behörighet för högskolestudier. Kursen är en introduktion till magisterprogrammet i musikterapi.

Kursens innehåll

Kursen ger en introduktion till frågeställningar, tillämpning och forskning inom det tvärvetenskapliga kunskapsområdet musik och hälsa samt grundläggande orientering om musikterapi. Kursen innehåller teoretiska delmoment, praktiska övningsmoment samt ett självständigt projekt innehållande en skriftlig rapport. Du förväntas kunna göra en del av ditt självständiga projekt på din arbetsplats.

Dessutom behandlas utvecklingspsykologi och musikpsykologi samt musikterapeutiska perspektiv på musik och människa.  

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i seminarie- och workshopform med teoretiska föreläsningar. Kursen examineras genom aktivt deltagande, individuella skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och musikaliska examinationsuppgifter i grupp samt skriftligt självständigt arbete.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  30

 • Antagningsperiod:

  15 mars – 15 april

 • Anmälningskod:

  Kursen startar ht18 nästa gång