Foto: Per Kristiansen

Musikbranschkunskap ur ett internationellt perspektiv A

Passa på att utveckla dina kunskaper om musikbranschens konstnärliga, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar och få möjlighet att tillämpa dessa utifrån din musikaliska bakgrund. Kursen ges på engelska.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik- och medieproduktion

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -

Kursen syftar till att du ska utveckla grundläggande kunskap om såväl den svenska som den internationella musikbranschen med fokus på verksamhet i Sverige. Vidare syftar kursen till att du utvecklar grundläggande kunskap om musikbranschens konstnärliga, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar samt kunskap om likheter och skillnader mellan professionell musikverksamhet i Sverige och internationellt.

Under kursen förväntas du även utveckla grundläggande kunskaper om vilka möjligheter som finns för att driva bolag i musikbranschen samt kunskaper om lagar och avtal med betydelse för musikbranschen. Dessutom syftar kursen till att du efter eget val utvecklar genrespecifik musikbranschkunskap.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undantag för kravet på Svenska B/Svenska 3 medges för sökanden till kursen.

Om det finns fler behöriga sökanden än antal platser på kursen sker urval på grundval av 2/3 betyg och 1/3 högskoleprov.

Kursens innehåll

Kursen består av föreläsningar och seminarier om musikbranschkunskap baserad på aktuell forskning, vedertagna arbetsmetoder samt gestaltning av musikaliska idéer och konstnärligt uttryck vid arbete med musikbranschprojekt med konstnärlig inriktning. Därtill kommer arbete med övningsuppgifter och egna produktioner.

Kursens undervisningsspråk är engelska.

Relaterad kontakt