Musikhistoria

Om du intresserad av att lära dig mer om hur musiken har utvecklats genom tiderna, från antikens lyra och vidare till Hildegard von Bingen, Bach, Clara Schumann, Stravinsky, Ella Fitzgerald, Jimi Hendrix, Karin Edvardsson Johansson och Swedish House Mafia är detta kursen för dig.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om musiken genom olika epoker och ger också en större förståelse för dagens musikliv. Du får dessutom möjlighet att fördjupa dig inom ett av två valbara ämnesområden.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Kursens innehåll

Kursen består av två moment.

Musikhistorisk orientering
Klassisk musik/Konstmusik från antiken till nutid, folkmusik, jazz, pop och rock. Föreläsningar och grupparbeten.

Musikhistorisk fördjupning där du väljer ett av följande ämnesområden:

1. Klassisk musik/konstmusik
2. Jazz/rock/pop

Relaterad kontakt