Musikhistoria

Om du är intresserad av att lära dig mer om hur musiken har utvecklats genom tiderna är detta kursen för dig.

Från antikens lyra och vidare till Hildegard von Bingen, Bach, Clara Schumann, Stravinsky, Ella Fitzgerald, Jimi Hendrix, Karin Edvardsson Johansson och Swedish House Mafia. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om musiken genom olika epoker och ger också en större förståelse för dagens musikliv.

Du får dessutom möjlighet att fördjupa dig inom ett av två valbara ämnesområden.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Kursen ges under förutsättning att tillräckligt antal sökande kan antas.

Kurstider HT 2022

Måndagar kl. 14:00 – 17:00 och onsdagar kl. 14:00 –16:30, v.36 - 2.

Kursen ges på distans.

Kursens innehåll

Kursen består av två moment.

Musikhistorisk orientering
Klassisk musik/Konstmusik från antiken till nutid, folkmusik, jazz, pop och rock. Föreläsningar och grupparbeten.

Musikhistorisk fördjupning där du väljer ett av följande ämnesområden:

1. Klassisk musik/konstmusik
2. Jazz/rock/pop

Relaterad kontakt