Musikteorimetodik 1

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina färdigheter inom undervisning i musikteori.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet som för kursen innebär högskolestudier om minst 60 hp inom ämnesområdet musik innefattande ämnesstudier i musikteori.

Kursens innehåll

Kursen syftar till att utveckla kunskaper i metodik och materialframställning för grundläggande musikteoriundervisning inom gymnasiets estetiska program.

Du får lära dig att anpassa metoder och material utifrån elevers kunskapsnivå och att planera, förbereda och genomföra musikteoriundervisning. Du får också tillfälle att
reflektera över didaktiska problem kopplade till lärandesituationer inom övningsundervisning i musikteori och att ta fram eget undervisningsmaterial.

Seminarierna inom kursen behandlar metodik för musikteoriundervisning, särskild vikt läggs på musiklära, gehör, harmonilära och grundläggande satslära.

Undervisningsform

Kursen är uppbyggd kring tre huvudsakliga undervisningsformer:

 • gemensamma seminarier,
 • övningsundervisning (såväl enskilt som i grupp) med handledning,
 • eget arbete med seminarieuppgifter samt examinationsuppgifter.

Dessa delar examineras under kursens gång genom skriftlig dokumentation och videoanalys av planerad och genomförd övningsundervisning. Dessutom examineras du genom inlämning av egentillverkat (kompletterande) undervisningsmaterial samt utvärdering av dess användbarhet i övningsundervisningen.

Kursen samläses med ämneslärarprogrammets musikteoriprofil.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -

Relaterad kontakt