Musikteorimetodik 2

Kursen vänder sig till dig som vill fortsätta utveckla dina färdigheter inom undervisning i musikteori.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet som för kursen innebär högskolestudier om minst 60 hp inom ämnesområdet musik innefattande ämnesstudier i musikteori. Du ska också ha avslutat kursen Musikteorimetodik 1 med godkänt resultat.

Kursens innehåll

Kursen innehåller en seminarieserie som behandlar mellanstadiets metodik i musiklära, gehör, satslära med arrangering samt eget skapande. Du får lära dig att anpassa metoder och material utifrån elevers kunskapsnivå och att planera, förbereda och genomföra musikteoriundervisning. Du får också tillfälle att reflektera över didaktiska problem kopplade till lärandesituationer inom övningsundervisning i musikteori och att ta fram eget undervisningsmaterial.

Undervisningsform

Kursen är uppbyggd kring tre huvudsakliga undervisningsformer:

 • gemensamma seminarier,
 • övningsundervisning (såväl enskilt som i grupp) med handledning,
 • eget arbete med seminarieuppgifter samt examinationsuppgifter.

Dessa delar examineras under kursens gång genom skriftliga inlämningsuppgifter, förberedda muntliga, gestaltande och praktiska redovisningar inför och med grupp, samt aktivt deltagande vid seminarier.

Kursen samläses med ämneslärarprogrammets musikteoriprofil.

Relaterad kontakt